Llegeixo a l'edició especial de la revista cultural La Maleta de Portbou, que es titula «Ideas para desconfinar el futuro», una colla d'articles que reflexionen sobre la situació actual de la societat mundial. I la veritat es que fa pensar...

Santiago Alba Rico, al seu article titulat «Contagio y comunicación», diu que el capitalisme tecnològic o digital, «que ja tenia a gran part de la humanitat en confinament sèlfic», ha fet un pas de gegant cap a la clausura comunicacional de l'ordre social.

Jodi Dean, en el que titula «Neofeudalismo: ¿el fin del capitalismo?», diu que les plataformes digitals són els nous molins d'aigua; que els seus propietaris multimilionaris són els nous senyors, i que els seus mils de treballadors i mils de milions d'usuaris han esdevingut els nous serfs.

Hi ha articles que fan un repàs a les pandèmies al llarg de la història, i sembla que els supervivents de cadascuna d'aquestes han anat canviant el seu genoma com a reacció de resiliència, i així l'espècie humana ha anat evolucionant. Segons el treball de Carlos Lalueza Fox, «Las pandemias del pasado», a la primera meitat del segle XIV, els mongols setiaven la ciutat de Kaffa (avui a Crimea i coneguda com Feodòssia) a la costa del mar Negre. La pesta negra els va infectar, i llavors van inventar la primera arma biològica: tiraven amb catapulta a l'interior de les muralles els morts infectats...

A mesura que anava llegint els diferents treballs, fossin històrics o de reflexions al respecte, anava pensant si -a part del genoma- hem canviat gaire res els humans en el nostre funcionament, sigui personal o social.

Llavors, si els cicles es repeteixen, encara que en una espiral superior -pot ser també inferior?- és molt possible que ens trobem en una nova situació feudal. La globalització, que era una idea perquè comprenguéssim que tots -tots!- som humans i que no tenia perquè haver-hi el «nosaltres i ells», ha fracassat estrepitosament perquè s'ha quedat només en la part economicocomercial i ha creat la deslocalitzacions, l'enriquiment de pocs i l'empobriment de molts, les explotacions laborals... Tornen a sorgir les idees de repudiar el de fora i de recloure's en tribus com a mecanisme de protecció. Tornen a sorgir les fronteres que crèiem abatudes.

Permeteu-me, després d'aquestes citacions, que us recomani la lectura d'aquest número especial de La Maleta de Portbou.