Només hi ha una Figueres i tots els figuerencs són iguals davant la llei. Això que hauria de ser una obvietat en una democràcia liberal com la nostra, sembla que no s'acaba de produir del tot en aquesta ciutat. Sobren els exemples i per poc que un hi pensi trobarà situacions recents en què l'afectació a la convivència entre veïns és palpable i permet constatar com les normes no les compleix tothom i a alguns se'ls tolera més que a d'altres el no complir-les.

Aquesta laxitud del govern municipal -el quadripartit actual o la sociovergència anterior-, aquesta màniga ampla en segons quins casos és el que està convertint Figueres en una ciutat insegura i degradada. No es pot transigir amb les actituds incíviques que alteren la convivència, ni al centre de la ciutat ni a la perifèria, perquè els veïns de tots els districtes són tots ells figuerencs que mereixen un tracte plenament igual, que tenen dret a gaudir d'uns barris tranquils, nets i arranjats, amb projectes nous i de reformes, amb places, parcs i zones verdes ben cuidades on es pugui fer vida sense estar intranquil quan es fa fosc.

Figueres necessita fermesa, necessita que es recuperi l'ordre públic a la ciutat, que es persegueixi sense contemplació qualsevol actitud incívica que posi en risc la convivència. S'ha de garantir que es perseguirà qualsevol conducta que manllevi la tranquil·litat dels veïns, i si això ha de passar per augmentar la tasca policial preventiva, doncs es fa.

Si cal demanar ajuda a la Generalitat per augmentar el nombre de Mossos d'Esquadra, doncs es fa, si cal una major contundència per garantir la seguretat de tothom, doncs s'aplica la llei, que per això hi és i a tots ens iguala.

Cal evitar la degradació de Figueres, és prioritari. Cal una ciutat on tots els veïns se sentin segurs i iguals en drets i en deures. No hi poden haver dues Figueres o tres o quatre; la ciutat és la mateixa des del Rovell de l'Ou fins a Horta Capellera, la Marca de l'Ham o el barri de l'Estació i tothom ha de ser tractat de la mateixa manera per llei, tothom ha d'estar subjecte a les mateixes normes i, per tant, tothom ha de ser considerat igual pel que fa a drets i deures.

Sense privilegis, sense discriminacions, sense tractes diferenciats. On hi hagi problemes, s'actua. On calguin reformes, se'n fan.