És ben sabut des de molt antic que la política sense ètica genera corrupció, un gran volum d'actes injustos. Jo em pregunto: Els ciutadans de Figueres han pagar amb els seus impostos la irresponsabilitat, l'amiguisme i el clientelisme dels governants? Evidentment, i crec que tots coincidim, la resposta és no.

Doncs bé, el Sr. Masquef en els seus pocs mesos com alcalde de Figueres va decidir que podia gastar milers d'euros infringint la legislació, que aquesta despesa extraordinària per a regar amb diners els seus amics li serviria per a guanyar les eleccions, que podia guardar les factures ocultes en un calaix i que, novament amb la vara de comandament, podria ocultar tots els excessos comesos. Aquesta falta d'ètica li va permetre encertar parcialment: va guanyar les eleccions i va contreure deutes públics amb els seus amics; però va fallar en l'essencial: no va governar i no ha pogut ocultar els excessos pressupostaris comesos.

Durant el breu regnat del Sr. Masquef es van adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats, la qual cosa infringeix la Llei Reguladora d'Hisendes Locals i així ho adverteix un informe d'intervenció. Però no sols això sinó que, a més, tal com figura en l'aquest informe, no es va vetllar per la correcta tramitació dels procediments de contractació, no es va fer el seguiment corresponent pel que afecta les obligacions de facturació, així com també s'observen contractacions menors sense crèdit o bé amb fraccionament en algun cas per eludir les regles de contractació i/o la seva recurrència.

Això és el que vulgarment es diu un tripijoc en tota regla. Però què podem esperar dels hereus de la Convergència del 3%? El clientelisme i els xiringuitos, que són les formes més simples i subtils de corrupció política i de degradació del sistema democràtic.

I és que entre aquests 123.796,89€ en factures es troben pagaments amb diners públics a persones de partit, alguns que en l'actualitat són regidors del PDeCAT, pagaments a pseudomitjans de comunicació afins que només es dediquen a la propaganda però, sobretot, pel que han servit aquestes despeses en comunicació és per a impulsar ocultament la campanya a l'alcaldia del Sr. Masquef que va prendre totes les seves decisions polítiques en clau electoral.

El Sr. Masquef seria un pèssim alcalde per a Figueres, com ho va ser el seu equip durant els últims quatre anys. Però és tan pèssim que actualment governa l'ultraesquerra nacionalista de la mà del PSC del Sr. Casellas. La regeneració, els canvis i la transició que la nostra ciutat i política necessita només poden venir de la mà de Ciutadans.