Al jovent no l'interessa la política, no vota, no s'implica. Crec que ja és hora que canviem aquestes sentències adultcentristes i comencem a veure que el jovent no l'interessa la manera actual de fer política. Segons l'enquesta de joventut de Catalunya de 2017, les joves ens impliquem en política igual que les persones adultes, però preferim fer-ho des de formes no institucionalitzades de participació. Les joves participem en política des de formes més expressives i reaccionàries, des de formes de mobilització no convencionals i des de l'associacionisme. No tenim una desafecció cap a la democràcia, sinó que perseguim una democràcia més participativa i no tan representativa.

L'altra qüestió que s'hauria d'abordar és l'edat per tenir dret a vot. Per què un jove de 16 anys no pot decidir quin camí han d'agafar les polítiques d'emancipació, d'oci, de salut i formació dels pròxims anys? Quin dret tenen els adults a decidir sobre la vida dels joves? L'enquesta a municipis realitzada per l'Observatori català de la Joventut mostra que la veu dels joves segueix estant poc representada en el disseny de polítiques juvenils. És per això que cal que l'administració impulsi i ofereixi eines i espais de participació en les persones joves i puguem decidir quines són les polítiques que ens afecten al dia a dia. Ara que ja tenim aquí les eleccions municipals, cal que els partits facin una mirada interna i vegin quantes joves formen part de la seva llista, quines d'elles estan en una posició per optar a una regidoria o tenir lloc a l'oposició. Què il·lustren les llistes de la població que volen representar?

A Figueres, més del 40% de la població és menor de 34 anys, segons dades demogràfiques del 2018 de l'Idescat. Tenim molta població jove, amb una realitat social on gairebé la meitat de la població es troba en risc de pobresa o exclusió social. La joventut som un col·lectiu vulnerable davant de la precarietat, per això necessitem polítiques específiques que garanteixin l'emancipació i el nostre projecte de vida. És necessari que aquestes polítiques es facin posant la joventut al centre i és per això que volem tenir veu per dissenyar-les i desenvolupar-les. Demanem que no se'ns aparti de la vida política, que se'ns escolti i se'ns deixi participar dels espais de decisió. Diverses associacions juvenils d'arreu del territori i el Consell Nacional de Joventut de Catalunya han engegat iniciatives per visibilitzar que la joventut volem i tenim veu en aquestes eleccions, i duen a terme campanyes per traslladar les demandes de gran part del jovent a la població. Des del CLJ vàrem fer proposta a totes les candidatures democràtiques que es presentaven en aquestes eleccions per fer un debat de candidats entorn de les polítiques municipals de joventut, però la majoria dels grups no van donar resposta, ja que havien acordat participar només en dos debats durant la campanya.

Esperem que el govern que surti escollit aquest diumenge tingui les polítiques de joventut com un dels eixos prioritaris, que porti a terme un Pla Local de Joventut que posi el jovent al centre, tant en el disseny com en el desplegament. Esperem també que el futur govern municipal i la Regidoria de Joventut tinguin el Consell com a interlocutor i representant de l'associacionisme juvenil figuerenc i que doti d'eines i espais perquè puguem decidir com han de ser les nostres vides a la nostra ciutat.