03 de maig de 2018
03.05.2018

MANIFEST de l'AMI: En defensa de la Llibertat de Premsa

03.05.2018 | 10:55

Amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, la Junta Directiva de l'Associació de Mitjans d'Informació MANIFESTA:

- El seu compromís amb la defensa de la Llibertat de Premsa i el lliure exercici del periodisme com a principis bàsics i irrenunciables de l'Estat de dret, com a aval de control eficaç sobre la gestió pública i com a expressió de convivència democràtica.

- El seu rebuig a tota forma de pressió, coacció, censura o ingerència legal, política o econòmica que, exercida sobre els mitjans d'informació i els periodistes, pugui soscavar el dret dels ciutadans a una informació lliure, veraç i independent.

- La seva voluntat de perseguir l'excel·lència informativa posant en valor la feina que realitzen els periodistes, respectant els principis propis de l'ètica i la deontologia professional, fomentant les bones pràctiques, defensant la veritat com a valor suprem i lluitant contra la proliferació de les anomenades "notícies falses". La tasca dels mitjans i els periodistes és essencial per blindar la societat de la corrupció, la demagògia, la propaganda i, en darrer terme, la desinformació.

- La seva repulsa cap a la violència que pateixen els professionals de la informació al món en forma d'amenaça, agressió, presó, segrest o assassinat, així com la crida als governs i a les autoritats i organismes internacionals a protegir els periodistes, preservar la seva seguretat i la seva vida, i investigar fins al final els casos per resoldre.

- I el seu suport i respecte a la Llibertat de Premsa com a pilar essencial d'una societat democràtica, transparent i compromesa amb el progrés.

3 de maig del 2018

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook