Castelló d’Empúries és una població amb molta història, i és que per trobar els orígens de la vila comtal hem de fer un llarg viatge en el temps. Hi ha qui diu que en l’època romana ja existia un establiment on actualment està situat el municipi. Ara bé, no és fins a l’època medieval que sorgeix el Castelló actual.

Imatges històriques del ric patrimoni de la vila ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Les primeres referències documentals daten de l’any 879, quan en una acta s’especifica que un judici es va celebrar «in villa Castilionis». Així mateix, en altres documents, datats entre els anys 944 a 990, es troba documentat l’estany de Castelló i de la vila. I és l’any 1007 quan es parla de l’església dedicada a Santa Maria, fet que demostra que villa Castilionis ja no és només una explotació agrària, sinó una agrupació de famílies integrades en una religió.

Castelló, un viatge en el temps ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Ara bé, l’època esplendorosa del municipi arriba cap al segle XI, quan els comtes d’Empúries decideixen abandonar Sant Martí d’Empúries, i fer de Castelló la seva nova residència, ja que la població no tenia contacte directe amb el mar i, per tant, s’evitava atacs de normands i pirates. El nomenament de la capitalitat va comportar que aquella villa Castilionis passés de ser una petita població rural, a ser una de les corts feudals més importants i poderoses del país.

Castelló, un viatge en el temps ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Continuant en aquest viatge a través dels segles, a la baixa edat mitjana el municipi s’eixampla, creix en població i les activitats comercials i artesanals són el motor de funcionament. Aquesta és l’època d’or de la població.

Castelló, un viatge en el temps ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

També van ser anys d’esplendor els inicis del segle XII, època d’expansió urbana i desenvolupament de les institucions, fets que permeten considerar Castelló una vertadera ciutat medieval.

Castelló, un viatge en el temps ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Amb el pas dels anys, però, la situació canvia. El 1655, per exemple, els francesos van arrasar les muralles i destruir els convents i cases extramurs després de més de vint dies de setge. Així mateix, el 1749 arriba la Gran Guerra, i els francesos arriben a Castelló i es troben una vila ben buida. Tothom havia fugit, i enrere quedaven aquelles èpoques daurades. És per això que els francs van aprofitar aquest fet per saquejar la ciutat, i fins i tot instaurar un batlle.

Castelló, un viatge en el temps ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Ara bé, un episodi important de la història de la vila comtal arriba l’any 1874, amb el «Foc de Castelló», una lluita de dos dies entre tropes liberals i les carlines. Malauradament, la població queda devastada.

Castelló, un viatge en el temps ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Però el temps avança, i la situació millora. A poc a poc, Castelló d’Empúries recupera vitalitat i força. Una prova d’això és la creació de l’Asil Toribi Duran –l’any 1898– gràcies a les donacions del seu benefactor, o la creació –el 1911– del Centre Agrícola i Social, sindicat que treballa pel benestar socioeconòmic dels feiners. En aquest sentit, cal destacar que si ja ens fixem en l’època moderna, durant els segles XVIII, XIX i XX, l’agricultura i la ramaderia eren els motors de funcionament de la població. I en aquella època també es recuperen les festes, el govern municipal i, en definitiva, la vida social.

Malauradament, però, amb l’arribada de la Guerra Civil, tot quedà estroncat. De fet, aquest conflicte bèl·lic va provocar diferents víctimes, causant una caiguda de la població. Tanmateix, després de la guerra, a poc a poc es recupera el municipi, arranjant el nucli antic, el 1963, entre altres accions. Tot i que aquesta encara era una època marcada per la dictadura, hi havia certa activitat social.

Ara bé, la mort de Franco va ser una alenada d’aire fresc per Castelló. Va ser l’any 1976 quan es retira el darrer alcalde del franquisme, el senyor Joan Casadevall, davant una retirada de firmes per escollir un alcalde democràticament.

A la vegada, aquell mateix any es va lliurar la urbanització Empuriabrava al municipi. Va ser durant la segona meitat del segle XX que es va esdevenir una transformació per l’arribada del turisme, sobretot derivada de la construcció de la marina residencial Empuriabrava, i tot el que va comportar, com és l’auge de la construcció, el comerç, l’hostaleria, etcètera. Avui dia Castelló d’Empúries s’ha convertit en una vila activa, evocadora, valuosa, i plena de riquesa. En destaca les restes del seu passat medieval, i sobretot totes les propostes que permeten descobrir i gaudir del municipi i el seu patrimoni històric.

Per saber-ne més