Resseguirem els usos que ha tingut l'edifici en els darrers cinc segles, de casa noble a convent de caputxins, de convent a Institut d’Ensenyament i d’Institut a Museu

Activitat guiada dins el MHG, que explicarà la història de l'edifici i els diferents usos que ha tingut al llarg del temps. Coneixerem quins elements es conserven del casal gòtic propietat dels senyors de Cartellà; la funció de cada estança en l'època del Convent de Sant Antoni de Pàdua de frares caputxins; com era l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Girona i quan l'edifici es va convertir en Museu.