Anàlisi de la situació actual del dret a l'habitatge digne i propostes d'actuació i experiències positives dutes a terme per entitats de les comarques gironines, en el marc de la Campanya MANTAlitzem-nos que promou la Coordinadora d'ONGs. Activitat que s’emmarca en l’aniversari de la Declaració dels Drets Humans.

Aula A