Els artistes que participen en el Re-enactment de les intervencions de la sala d'exposicions del primer pis de la Casa de Cultura són els que reactivaran unes intervencions situacionals que, des de l'aspecte formal, es van descomponent i habitant la sala a partir del trànsit dels visitants, els usuaris…

ISABEL CARBALLO

Intervenció: Fragment de Laterata

(Cicle Laterata 1995)

Descobrir els laterals

... fer servir els nostres passos per sentir-nos vius. Tornem al món, a la possibilitat i necessitat que tenim de transitar-lo, de ser-hi. Aquesta imprevisible circumstància ha coincidit de manera inesperada amb la revisió de Fragment de Laterata. Concebuda fa anys, amb la voluntat d'incitar a obrir els ulls per descobrir els laterals, avui, un cop superada la dura experiència del confinament, som conscients de la necessitat que suposa interactuar amb el que ens envolta per construir-nos a partir del diàleg. En aquest sentit, Fragment de Laterata, situada al bell mig de la sala de la Casa de Cultura de Girona, posa en relació arquitectura, pel que fa a configuració espacial, i usuari, en tant que individu, donant entitat a l'espai i visibilitat a qui el travessa. El gran semicercle que es dibuixa al sostre posa en relació cadascun dels petits cercles que, de manera essencial i com a forma bàsica, ens adverteixen sobre la ineludible acció de mirar perquè no oblidem l'altre. La forma i vida que acabi tenint la peça dependrà de nosaltres mateixos, de la connexió que siguem capaços d'establir-hi.

Isabel Carballo