CCIONS ENREGISTRADES / 9/12/2021- 24/12/2021

La projecció dels registres en vídeos de les accions que es van presentar al cicle Laterata l'any 1995 i al cicle Absències de l'any 1996, tenen lloc en dos espais: a l’escala d'accés a la sala d'exposicions del primer pis de la Casa de Cultura i a l'Aula B.

AULA B

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA

Registre de l’acció: Permanencia.

(Cicle Absències 996)

El propòsit de l’acció Permanencia és fer un recorregut que permeti al públic veure llocs recòndits de l’edifici per coneixe’l amb uns altres ulls. A partir d’unes sessions informatives sobre els espais i les activitats que es porten a terme a la Casa de Cultura, es propicien punts de confrontació entre Valcárcel Medina i els responsables d’alguns departaments del centre. L’objectiu és provocar una situació que, encara que pugui semblar ocasional o anecdòtica, esdevingui un vehicle de comunicació entre l’artista i els seus interlocutors.

JAIME VALLAURE – RAFAEL LAMANTA- DANIELA MUSICCO

Registre de l’acció: ABC de la performance. Diccionario razonado: hacia el definitivo taponamiento del ombligo

(Cicle Laterata 1995)

La performance-conferència de Jaime Vallaure, Rafael Lamata i Daniela Musicco ABC de la performance. Diccionario razonado: hacia el definitivo taponamiento del ombligo vol ser un comunicat que tracta els problemes ètics, teològics i metafísics d'aquesta disciplina amb una intenció lúdica i agradable, així com reflexionar sobre el valor dels recursos que es detecten en l'estructura de la performance i la seva utilització en l'art de finals de segle XX.

CARLES HAC MOR I ESTER XARGAY

Registre de les accions: Revista parlada - De Viva Veu Núm. 15.

(Cicle Laterata 1995)

Presentació de la revista parlada De viva veu, dirigida per Carles Hac Mor i Ester Xargay, una proposta que, tot i que per definició és per ser vista i escoltada, conté tots els apartats que pot tenir qualsevol revista de paper o d'escenari (de cabaret). Es pot entendre com una proposta que recupera postulats dadaistes, en què la pluralitat, la creativitat, la sàtira, l’humor i la ironia estan sempre presents amb un to distès i participatiu. Es configura com una amalgama de diferents generacions i disciplines creatives: acció, performance, arts plàstiques, literatura...

BARTOLOMÉ FERRANDO

Registre de les accions: Lo breve, Sintaxi

(Cicle Laterata 1995)

Bartolomé Ferrando presenta tres accions, Lo breve, Sintaxi i Sobre la información, que constitueixen per a l’artista una performance. La seva obra se centra en la investigació de la poesia sonora, gairebé sempre emmarcada en un llenguatge fonètic o musical, en què el paper de la veu, la gesticulació i la disposició del cos són fonamentals per donar vida a la manifestació oral.

En les dues primeres accions, paraula, que es constitueix per la veu, desarregla els territoris en els quals té per costum habitar. La parla cavalca per damunt de l'escriptura, fuetejant-la amb el seu so, amb la seva respiració, amb el seu ritme carnal. Un vendaval desfà tot ordre i inventa, per l'articulació de residus, grups consonàntics i amuntegaments irònics de veu.

ESCALA PRIMER PIS

Projecció d'enregistraments en vídeos de les accions que es van presentar al cicle Laterata 1995 i el cicle Absències 1996.

ESTHER FERRER

Canon para cuatro sillas, una mesa y un ventilador.

(Cicle Absències 1996)

La performance Canon para cuatro sillas, una mesa y un ventilador es desenvolupa en el transcurs d'un succeir instruït, dins d'un temps, espai i presència determinats. Al centre d'un espai quadrat delimitat per una cinta l'artista col·loca una taula. La taula té una doble funció, per una banda, sosté un petit ventilador en funcionament i, de l'altra, fa d'eix del ventilador on l'artista va recreant el moviment de les aspes a través de la disposició alterna i rotatòria de les cadires i del seu cos.

BARTOLOMÉ FERRANDO

Sobre la información

(Cicle Laterata 1995)

La acció Sobre la información té un caràcter més objectual. Amb un transistor mostra de manera simultània l'aparició i desaparició de notes informatives. El fet casual intervé enfrontat amb el que ha estat rigorosament seleccionat d'antuvi. La ironia torna a mostrar-se proveïda en aquest cas del seu ull crític i lleugerament tràgic. Les paraules s'esfumen, es desfan, s'esquerden. La veu d'una altra pinta a l'aire.

Aula B