Aula B

Menció honorífica del XXXI Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic, Laïcitat, religions i prejudicis, de Joan Gómez i Segalà, parteix de la convicció que l’àmbit religiós és un camp molt viu i molt actiu, i alhora globalment desconegut. Paradoxalment, aquesta desconeixença és àmpliament compartida per les persones religioses i les que no s’hi consideren. En aquest debat abunden tòpics tan corrents com la immutabilitat de les religions, l’aconfessionalitat de l’Estat, la laïcitat de l’escola pública, el diàleg com a base per a la resolució de conflictes o la preeminència del dret a la salut per sobre del dret de llibertat religiosa, entre molts d’altres. Aquest llibre, segons l'autor i editorts, parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats religioses, sinó la base perquè ningú no s’imposi sobre els altres: ni els religiosos ni la resta.

Joan Gómez i Segalà (Barcelona, 1973) és llicenciat en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va coordinar l’elaboració del mapa religiós de Catalunya d’aquesta mateixa universitat. És coautor del llibre Les altres religions. Minories religioses a Catalunya (Mediterrània, 2004) i ha estat vicepresident de Justícia i Pau.