Philippe van Parijs

Philippe van Parijs és principalment conegut per la teorització que ha fet sobre la renda bàsica i per haver ofert un dels primers tractaments sistemàtics sobre el problema de la justícia lingüística. A "Linguistic Justice for Europe and for the World" (2011), defensa la instauració de l'anglès (o "globish") com a llengua franca mundial al mateix temps que l'aplicació coercitiva del principi de territorialitat lingüística a favor de les llengües locals. Cadascuna d'aquestes propostes topa d'alguna manera amb la concepció més corrent del multiculturalisme.

Durant la conferència que ens oferirà, van Parijs discutirà aquestes tensions a la llum dels debats suscitats pel seu llibre i de la seva experiència com a president del recentment creat Brussels Council for Multilingualism.

L'idioma de la conferència és l'angles i comptarà amb traducció simultània al català.. A càrrec de: Philippe van Parijs,filòsof i economista belga.