Acte d'inauguració de la mostra Re-enACTment (la paraula es pot traduir com la recreació de quelcom que forma part del procés creatiu).

Es tracta d'una exposició intervenció que es planteja com un assaig de reactualització dels documents fotogràfics, videogràfics i textuals dels projectes performatius que van ser produïts i realitzats a la Casa de Cultura als anys noranta, eren tres projectes: Laterata (1995), Absències (1996) i el cicle d'accions Cegueses (1997), els quals recuperem de nou amb la mateixa direcció del projecte que llavors, amb la comissària Marta Pol Rigau.

El plantejament que s'ha seguit ha estat establir punts de tensió temporals conceptuals que ajudin a conjugar continguts concomitants i permetin inserir aquests treballs en el present, des d'una perspectiva multidimensional. Per tant, el programa es concep, no només com un recorregut històric dels cicles, sinó com una reflexió sobre l'ús dels registres visuals i de les restes materials de les pràctiques performatives com un relat de resignificació discursiva més enllà del seu valor testimonial, com un acte cognitiu.

D'acord amb aquest plantejament, la metodologia emprada ha estat la relectura, reactualització i resignificació dels documents per fer ressaltar el poder performatiu de les imatges i plantejar noves reescriptures des de diferents punts de tensió presents en l'obra dels artistes.

En l'acte d'inauguració s'explicarà el contingut del programa que tindrà lloc a partir del 9 de desembre i fins al 5 de febrer del 2022. Mentre es presenta aquesta mostra hi haurà l'acció en directe de Pep Aymerich i Lluïsa Paredes a l'Auditori Josep Viader Entre el Tot i el Res II (Cicle Absències 1996).

Aula A