A l'espigó de la platja de la Punta

Espectacle de focs artificials