Carandell presenta el "Període del Jazz" en el segon volum del seu treball sobre la Història de la Música. Destaca la importància del jazz com un art musical amb un ritme especial i una improvisació rellevant. La seva obra plàstica reflecteix la instrumentació, melodia i harmonia del jazz, posant èmfasi en els elements de ritme i improvisació en més de cent anys d’evolució musical.