Andreu Claret (Acs, 1946) és periodista i escriptor. Unint aquestes dues facetes i també la personal acaba d'escriure 1939. La caiguda de Barcelona (Columna), un relat emotiu dels darrers dies de la Barcelona republicana i del massiu pas de la frontera del 1939, amb la fugida de Lluís Companys i la seva posterior detenció com a teló de fons. Claret, que actualment és l'assessor del president de la Fundació Dalí, presenta el llibre dijous al Cercle Sport Figuerenc. L'acompanyen la també escriptora i editora M. Mercè Cuartiella i l'histriador i director del Mume, Enric Pujol.