BIURE

CARMEN CHECA MUÑOZ

Va morir als 74 anys.

Celebració Religiosa a la parròquia de Biure

Dissabte dia 11 a les 18.30 hores.