La final de la Golfy Cup Catalogne, a La Farinera Sant Lluís