A partir de demà, 1 de gener de 2023, tots els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, els territoris insulars i els que tinguin una població superior a 20.000 persones i superin els valors límit de contaminants regulats hauran d'aplicar zones de baixes emissions (ZBE) en els seus territoris.

Al voltant de 150 municipis espanyols, en els quals en total viuen uns 25 milions de persones i al voltant del 53% de la població nacional (segons càlculs de diferents organitzacions), són els que hauran d'implementar ZBE, la qual cosa implica mesures com restringir l'accés a determinats vehicles a aquestes zones, fomentar el transport col·lectiu i els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, entre altres qüestions.

Les estimacions de diferents organitzacions del sector de l'automòbil apunten que la implantació d'aquestes mesures afectarà gairebé quatre milions de vehicles sense etiqueta mediambiental dels entorn d'11,5 milions de cotxes que circulen a les ciutats espanyoles en obligació de tenir una ZBE el 2023.

No obstant això, si bé els municipis afectats han de delimitar aquestes zones, en la gran majoria dels ajuntaments la regulació local que dictaminarà el funcionament específic de les mateixes encara no està definit, la qual cosa suposa que en la pràctica no hi haurà un canvi dràstic per als conductors d'un dia per a un altre.

De fet, la setmana passada l'Associació Nacional Empresarial de Vehicles de Lloguer (Aneval) va advertir que només al voltant de 20 dels ajuntaments obligats (entorn del 13%) han "iniciat la presentació de les seves mesures", per la qual cosa han urgit als consistoris al fet que publiquin les normatives al més aviat possible.

També va constrènyer a la Direcció General de Trànsit perquè es posi en marxa "al més aviat possible" la plataforma en la qual està treballant i que haurà de recollir en obert totes les ordenances municipals de les zones de baixes emissions.

Aquesta plataforma de la DGT hauria de facilitar, per exemple, que els serveis utilitzats com a GPS per part dels conductors puguin advertir de les restriccions vigents.

REGULACIÓ GENERAL

En l'últim Consell de Ministres celebrat enguany es va aprovar el Reial decret que regula les zones de baixes emissions i en ell s'estableixen els requisits mínims homogenis que hauran de complir els municipis afectats.

Així, les ZBE podran establir mesures de caràcter continu o temporal com a restriccions d'accés, circulació i estacionament de vehicles per a millorar la qualitat de l'aire i mitigar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, conforme a la classificació dels vehicles pel seu nivell d'emissions d'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Vehicles vigent.

Respecte als objectius de mitigació del canvi climàtic, el Reial decret assenyala que els municipis hauran de definir objectius quantificables de reducció d'emissions per el 2030 i que siguin coherents amb el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima per a la reducció de l'ús del vehicle privat de motor enfront de la resta de maneres de transport.

En cas que es compleixi amb els límits de contaminació, la norma permet l'accés excepcional de vehicles contaminants per raons justificades, com per exemple els que presten serveis públics bàsics, entre altres, serveis d'emergències o recollida d'escombraries.

IMPACTE EN EL MERCAT

D'altra banda, també hi ha estimacions que indiquen que el 5% de les compres de vehicles a Espanya ja està motivada per l'entrada en vigor de les ZBE en 2023.

Aquesta xifra continua sent més baixa que el percentatge de clients que adquireixen un vehicle per necessitat (80%), i pròxima a aquells que compren un cotxe per aspiració o "capritx", sent aquests el 15% del mercat, una xifra menor a anys anteriors per l'efecte inflacionari.