L’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya (Adevic) ja té a punt l’organització a Figueres d’unes jornades centrades en l’educació i la formació viàries per a usuaris i usuràries de motocicleta, que tindran lloc al Teatre Municipal El Jardí els propers dies 1, 2 i 3 de juny. La iniciativa converteix la ciutat en la capital de l’educació viària. L’impulsor de la iniciativa és el president de l’Adevic, Ramon Cos, i ell explica que les jornades converteixen la ciutat en la capital de l’educació viària.

L’objectiu és reunir centenars de professionals i apassionats del sector, per posar en comú punts de vista, potenciar les interrelacions i establir sinergies entre els experts del sector per, en última instància, redactar documents que permetin dur a terme una formació i educació viàries més homogeneïtzades, que serveixin durant les diferents etapes del cicle vital dels usuaris de la motocicleta.

Les Jornades Adevic s’estructuren al voltant de diversos eixos temàtics relacionats amb la formació viària per a usuaris de motocicleta, amb els quals s’establiran treballs de grup i taules rodones. A part, hi haurà diverses activitats paral·leles en espais adjacents a El Jardí i en diferents punts propers de la mateixa ciutat: activitats formatives per a alumnes de cicles formatius d’electromecànica de Figueres, exposició de carpes de material del sector obertes al públic, demostracions pràctiques de conducció de motocicleta, proves de vehicles i materials...

Entitats sense ànim de lucre

Les Jornades Adevic són organitzades per l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya i la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (Fetevi), entitats sense ànim de lucre i equivalents en l’àmbit català i estatal. Les Jornades Adevic celebraran també la 30a Jornada Tècnica Adevic i la 14a Jornada Estatal de Fetevi. Enguany, la proposta compta amb la participació activa d’Anesdor, l’Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas, que representa més del 95% de les marques del sector, i també compta amb el suport del Servei Català de Trànsit i de la Dirección General de Tráfico.