La Direcció General de Trànsit té habilitat un mecanisme digital, gratuït i d’accés fàcil perquè els conductors puguin consultar aquelles multes de trànsit que hagin sigut imposades per infringir les normes de circulació.

Aquest servei està allotjat a la web del Ministeri de l’Interior i respon a ‘Tablón d’Edictales de Sanciones de Tráfico’ (Testra), i permet d’una manera ràpida i senzilla saber si tenim alguna multa pendent de pagament, cosa que resulta molt útil per estar al dia de les notificacions, especialment en el cas que hàgim estat un temps absents del nostre domicili habitual i no se’ns hagi pogut notificar la multa presencialment.

¿Per què és important pagar la multa al més aviat possible?

Pagar una multa abans que passin més de 20 dies des de la data de notificació suposa una reducció del 50% del total a pagar. En canvi, si superem el temps de termini per abonar aquesta multa, tindrà un recàrrec del 5% que pot a arribar a ser del 10% i del 20% si es continua amb l’impagament que desembocaria, en cas de continuar sense abonar-lo, en l’embargament.

¿On fer la consulta?

Cal accedir a la seu electrònica d’‘El Tablón de Edictales de sancions de Tráfico’ (Testra) que ha disposat el Ministeri d’Interior. Les sancions imposades per la DGT que no se t’hagin pogut notificar al teu domicili per absència o per canvi de direcció es publicaran tant al Testra com, simultàniament, al ‘Tablón Edictal Único del BOE’ (TEU).

¿Quina documentació necessito?

No és necessari el certificat digital ni el DNI electrònic. Disposes d’un cercador que et permet fer la consulta introduint el DNINIECIFmatrícula del vehicle, etc. L’accés tant a Testra com al TEU és lliure i gratuït per a tots els ciutadans.

¿Quins organismes publiquen a Testra les multes de trànsit?

  • Direcció General de Trànsit
  • Departament de Trànsit del Govern basc
  • Servei Català de Trànsit
  • Ajuntaments, Diputacions provincials i organismes similars que notifiquen expedients sancionadors de la seva competència, ja que tenien com a data límit el 25 de maig del 2016 per incorporar-se.

¿En quines llengües es publiquen els edictes?

L’Organisme emissor que hagi sol·licitat la publicació de l’edicte i tingui la seu al territori d’una Comunitat Autònoma amb llengua cooficial pròpia, haurà d’enviar l’edicte per a la seva publicació en castellà i, a més, podrà enviar-lo en la llengua cooficial pròpia. En aquest cas, la publicació es farà en les dues llengües. Per posar un exemple, en el cas del Servei Català de Trànsit, la notificació de la multa la tindríem en castellà i català.