Vivim en un context en què el nombre de vehicles amb més de deu anys supera els set milions a Espanya. A més, l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), preveu que l'any 2026 circularan pel nostre país més de quatre milions de cotxes amb una edat superior als 20 anys, fet que suposarà un increment considerable del nombre de reparacions, ja que a mesura que passa el temps, aquests cotxes necessiten més operacions de manteniment per funcionar.

Durant el 2018, les ciutats espanyoles amb el major percentatge de reparacions han estat Madrid, Barcelona i València, segons un estudi realitzat per Autingo. D'altra banda, Badajoz ha registrat el menor percentatge. Entre totes les reparacions que s'han efectuat el 2018 a Espanya, les més comunes han estat les següents:

  • Kit de distribució: és aconsellable canviar-ho a partir dels 80.000 quilòmetres, ja que el seu trencament pot ocasionar una greu avaria en el motor.
  • Bomba d'aigua: aquest component bàsic del sistema de refrigeració és una de les avaries que més assistències en carretera provoca. És recomanable canviar la bomba d'aigua si es produeix una pèrdua de líquid refrigerant o si fa soroll.
  • Alternador: aquesta peça s'encarrega de subministrar electricitat a la bateria, transformant l'energia mecànica en elèctrica. El funcionament d'aquesta peça pot arribar a una durada entre 200.000 i 350.000 quilòmetres, però cal tenir al dia el seu manteniment, ja que és probable que algunes parts de l'alternador hagin de ser reemplaçades durant aquest lapse de temps.
  • Pastilles de fre del davant: es tracta d'una de les operacions de manteniment més demandades, ja que s'ha de vigilar el seu estat per evitar danys als discs, cosa que suposaria una avaria molt més cara.
  • Discos de fre davanters: els discs de fre són elements indispensables per garantir la seguretat. Amb el pas del temps i els quilòmetres, aquests es tornen més fins a causa de la fricció amb les pastilles. La vida útil dels discos de fre és molt variable, per això és recomanable portar un control del seu estat, per garantir la màxima seguretat possible.
  • Corretja de servei: Aquesta peça connecta la politja del motor amb les politges d'altres components com la compressió de climatització, la bomba de direcció assistida, la bomba d'aigua o l'alternador. La corretja de servei es fabrica amb materials flexibles com la fibra o la goma i la seva vida útil també és molt variable, depenent de l'ús del vehicle.
  • Motor d'arrencada: Aquest component facilita l'encesa del motor a través d'un sistema d'imants. El motor d'arrencada pateix més amb el fred, ja que se'n fa un ús intensiu per les baixes temperatures.
  • Corretja de distribució: els fabricants normalment recomanen canviar la corretja de distribució cada cinc anys o un cop assolits entre els 80.000 i 120.000 quilòmetres.