Les cadenes són imprescindibles per conduir en episodis de neu, però, tots els conductors les saben posar al cotxe? Segons un estudi publicat per Alphabet, la majoria, no. Només el 42% dels espanyols sap col·locar les cadenes.

L'informe IV Radiografia dels Hàbits de Mobilitat dels Espanyols, realitzada pel Fòrum de Mobilitat 2017 promogut per Alphabet, els habitants de Pamplona són els que afirmen tenir un major coneixement sobre el muntatge de cadenes, amb un 55%, seguits dels enquestats de Bilbao (52%), Oviedo (51%) i Saragossa (50%).

Per contra, els habitants de les capitals de les Illes Canàries (19%) i de les Balears (26%) són els que reconeixen tenir major desconeixement sobre com fer-ho, seguits dels de Badajoz i els sevillans (31%).

L'estudi s'ha dut a terme mitjançant enquestes a 3.500 ciutadans de les 17 principals capitals de les comunitats autònomes espanyoles, excepte en el cas d'Extremadura, on s'ha utilitzat Badajoz com a referència, en lloc de Mèrida.