L’augment d’animals de companyia que viuen a les llars de Figueres provoca discrepàncies entre els veïns de la ciutat. El nou terme «família multiespècie», que defineix un nou tipus de família, es caracteritza pel vincle que es crea entre humans i animals que conviuen en un espai comú. Un vincle desencadenat pels llaços emocionals que uneixen mascotes i propietaris. Gossos i gats són els animals domèstics més comuns. La xifra de mascotes censades a la ciutat creix alhora que també ho fan les queixes d’alguns ciutadans sobre actuacions incíviques per part d’aquests animals.

Davant aquest malestar ciutadà, l’Ajuntament de Figueres va modificar l’ordenança de protecció, control i tinença d’animals adoptant noves mesures com l’obligatorietat de portar sempre bosses i ampolles per recollir i netejar els excrements i miccions de les mascotes.

Una de les altres novetats adoptades per l’Ajuntament és la creació de la Taula de Benestar i Protecció Animal. La regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla, ha impulsat aquest espai de debat entre associacions animalistes de la ciutat i representants de tots els grups municipals amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels animals.

Hi ha molta gent que li falta educació, perquè el gos fa el que li deixa fer el seu propietari

Santiago Llimona, Figueres - 74 anys, jubilat

La darrera novetat és la creació de la Casa dels Animals, un espai on es reuneixen entitats animalistes de Figueres per oferir xerrades informatives, formació en temes d’animals de companyia i campanyes de sensibilització. La regidora Sònia Trilla va inaugurar-la aquest 1 d’octubre passat afirmant que «és un espai de referència per a tots els temes relacionats amb el benestar animal que consolida Figueres com a ciutat amiga dels animals». Però el president de la Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, Alberto Márquez, afirma que «la Casa dels Animals és una tireta per a una ferida massa grossa». També assegura que la Taula de Benestar i protecció animal «no té cap repercussió real en el benestar dels animals i, per tant, marxarem aviat».

Amb la nova regidora hi ha un canvi, el gos és una ciutadà i la ciutat ha d'estar adequada

Montserrat Ferrer, Figueres - 50 anys, assessora de màrqueting

Al carrer s’escolten sempre les mateixes queixes: excrements i miccions a la via pública i incivisme per part dels amos. Davant el malestar d’alguns veïns, els propietaris dels gossos també tenen molt a dir. Tal com explica Montserrat Ferrer, veïna de Figueres, la formació dels propietaris i la conscienciació ciutadana del que suposa tenir un animal de companyia són les solucions a aquest problema de convivència. «El gos també és un ciutadà i la ciutat ha d’estar adequada per ells» explica Montserrat Ferrer. Però la ciutat de Figueres no està suficientment adaptada a aquest nou ciutadà, segons opinen alguns veïns. La creació de més espais d’esbarjo i/o pipi-cans, una major disposició de papereres a la via pública, l’equipació dels espais verds amb dispensadors de bosses i una conscienciació més gran del que suposa tenir una animal, són algunes de les demandes dels propietaris.

Les mascotes al cap i a la fi, són animals. És clar que fan soroll i les seves necessitats

Helen Manin, Figueres - 18 anys, estudiant

L’Ajuntament de Figueres té prevista l’ampliació dels espais d’esbarjo ja existents i la creació de nous. També ha impulsat una campanya contra l’incivisme ciutadà a través de les informadores mediambientals que fan un treball de carrer parlant amb els propietaris dels gossos. Trilla assegura que tot i aquestes mesures per a la millora del benestar animal i ciutadà, les actuacions incíviques individuals continuen provocant un gran malestar als ciutadans.

Hi ha propietaris que no recullen els excrements, però paguem justos per pecadors

Esther Rubio, Figueres - 44 anys, infermera

Tant amos, com Ajuntament i associacions animalistes coincideixen en la manca d’educació cívica per part d’alguns propietaris de gossos, que no recullen els excrements dels animals o provoquen altercats. Encara que afirmen que aquests són casos concrets i en cap moment representen la majoria dels propietaris. Esther Rubio, veïna de la capital empordanesa, conclou: «És veritat que hi ha gent que passa de tot i deixa que els gossos facin pipí i caca a terra i no ho recullen. Però paguem justos per pecadors, perquè la gran majoria, sí que ho fem».

Faltarien més pipicans. N'hi ha 3 o 4, no n'hi ha gaires. Que no estiguessin tan separats

Joan Ramírez, Figueres - 56 anys, xofer

El problema no són els gossos, sinó l’incivisme d’alguns amos.