Durant aquest temps de pandèmia, segurament hem après coses noves, com la diferència entre el nom del virus que ens afecta, la SARS-CoV-2, del nom de la malaltia que provoca, la Covid-19. La SARS-CoV-2 és un coronavirus que provoca una síndrome respiratòria aguda en humans, encara que ens arriben notícies d'animals que també han patit aquesta síndrome, o que són sospitosos de contagi per tenir alguns símptomes relacionats amb la Covid-19.

Els virus no són res més que material genètic dins una coberta de greix, en aquest cas, en forma de corona. La gran família de virus amb corona (els Coronavirae) es divideix en subfamílies. La SARS-CoV-2 pertany al gènere Betacoronavirus dins de la subfamília dels Ortocoronavirus.

Des de l'origen de la pandèmia, l'explicació més probable sobre l'inici del contagi és que aquest virus es va transmetre d'un animal a un humà, segurament en el mercat xinès de Wuhan, on es comercialitza amb milers d'animals salvatges.

Els betacoronavirus infecten principalment, i de manera habitual, els ratpenats i també els camells i els conills, i humans, és clar. Actualment es pensa que el virus va «saltar» d'un ratpenat a un humà, mutant el seu material genètic, i que, a partir de llavors, es va transmetre d'humà a humà. De fet, el material genètic de la SARS-CoV-19 és molt semblant al material genètic del virus que pateixen algunes espècies de ratpenat de ferradura.

Ara, la SARS-CoV-19 s'ha estès per la població humana de tot el planeta, i és possible que pugui mutar un altre cop i «saltar», infectar noves espècies d'animals, les més properes a nosaltres: gossos, gats, cavalls... És per això que hi ha tot un desplegament veterinari de vigilància de l'epidèmia a escala mundial.

A hores d'ara ja sabem que alguns animals en contacte amb persones positives en Covid-19, han donat positiu pel virus. En concret s'han reportat dos casos de gossos a Hong Kong, alguns casos de gats a Bèlgica, als Estats Units, França, Espanya i Alema­nya, i alguns casos en dues granges de visons als Països Baixos. En el cas espanyol, es tracta d'un gat mascle de quatre anys de raça europea que convivia amb una família en la qual alguns dels seus membres havien donat resultat positiu de contagi. Tot i que es van fer proves i la necròpsia cor­responent, el virus només es va trobar en les fosses nasals del gat, és a dir, no havia infectat cap òrgan, ni els pulmons, per la qual cosa es conclou que el gat en realitat no estava infectat del virus.

Com que els gats semblen possibles candidats al contagi per part dels humans, s'estan estudiant una mica més a fons. En condicions de laboratori (és a dir, forçant el contagi) el virus es pot transmetre de gat a gat.

Igualment en el laboratori, les fures també poden infectar altres fures, però no desenvolupen els símptomes de la síndrome respiratòria, per la qual cosa s'està estudiant si poden fer-se servir per avaluar la vacuna pel virus.

Els hàmsters es poden infectar fàcilment, i tampoc presenten símptomes de la malaltia, i els gossos no semblen tan susceptibles de contagiar-se com els altres animals estudiats.

Per ara, no hi ha cap cas de transmissió d'humà a porcs o gallines i altres aus de corral.

De totes maneres, cal aclarir que la pandèmia actual ha estat causada pel contagi entre humans, i són aquests els que poden contagiar els animals més propers. En cap cas ha estat al revés.

Per aquest motiu, s'aconsella a les persones que estan passant la malaltia i que tinguin animals de companyia, limitin el contacte amb els seus animals i que posin a la pràctica les mesures d'higiene que es recomana en aquests casos. S'aconsella també no fer petons als animals, ni deixar que ens llepin, ni compartir menjar amb ells, i rentar-se les mans abans i després de tocar-los i portar mascareta!