El Govern ha actualitzat el Catàleg Espanyol d'espècies exòtiques invasores en el qual, a partir d'ara, s'inclouran el pitó reial i el porc vietnamita, per als quals queda prohibida la seva possessió, transport, trànsit i comerç d'exemplars vius.

El Consell de Ministres va aprovar un decret que afegia al catàleg tres espècies invasores de rèptils (varà de la sabana, pitó reial i tortuga de Florida), una de mamífers (porc vietnamita) i dues de plantes (tabac morú i l'herba de la pampa) només per a Canàries.

El document detalla que per a les espècies citades, la quantitat ha augmentat considerablement en els últims anys, en qualitat de mascotes. Per això, a més de les restriccions esmentades, s'estableixen controls per a la tinença, encara que es permet mantenir-los si ja es posseïen, però s'ha de comunicar a la comunitat autònoma abans del gener de 2022.

Les autoritats establiran requisits com l'esterilització i el marcatge, a més d'una declaració responsable per a no alliberar l'animal, «encara que és obligatori informar, si s'escapa», informava el Ministeri per a la Transició Ecològica en una nota.

El dictamen, revisat a proposta d'entitats científiques, estableix que si l'amo de l'animal «no volgués quedar-se amb ell», les administracions facilitaran el seu lliurament voluntari, mentre són recollits per les autoritats competents, en punts de venda d'animals de companyia o domèstics i nuclis zoològics legals. En el cas que les espècies estiguin assilvestrades en el medi natural, les Comunitats establiran mecanismes de vigilància i de control.

Pel que fa al porc vietnamita, la nota subratlla que el Comitè Científic de 2016 va recomanar incloure'l en el Catàleg d'espècies invasores pel risc sanitari i mediambiental que suposa la seva presència assilvestrada en el medi natural, així com el risc d'hibridació amb el senglar salvatge.

En el cas de les tres espècies de rèptils incloses en el catàleg (varà de la sabana i pitó reial i tortuga de la península), el Govern detalla que la seva inclusió respon a un risc sanitari i per a la biodiversitat.

El Reial decret aprovat recentment també autoritza la llista d'espècies exòtiques invasores per a les Illes Canàries, tal com estableix la Unió Europea per a les regions ultraperifèriques.