Cada any més de 30.000 animals són abandonats a Catalu­nya. Aquesta xifra representa una mitjana de quatre animals cada hora. La causa principal de l'abandonament és la manca de control de la natalitat i d'identificació, ja que la majoria dels animals de Catalunya no estan esterilitzats ni identificats. Per vèncer això, la Fundació FAADA ha iniciat una potent campanya per tot Espanya, que dins l'àmbit català compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Barcelona.

A l'Alt Empordà, un total de vuit centres veterinaris estan participant actualment en la campanya Soc Responsable, que promociona la identificació i esterilització de gats, gossos, conills i fures. Aquests són: Es Cau d'En Pinxo, de Cadaqués; Canis&dogs, Canis 2 S.c., Centre Veterinari Empordà Vergés Serra, Centre Veterinari Santiago Massaguer i Vet-animals, de Figueres; el Centre Veterinari Gomis-Vergès, de l'Escala; i el Naturcan, de Roses.

En el marc d'aquesta campa­nya, s'ofereixen als clients preus promocionals per identificar i esterilitzar els seus animals domèstics. «Creiem que les polítiques de prevenció són la millor eina per evitar el problema de la superpoblació», expliquen els responsables de la iniciativa. Segons ells, «estar informat, identificar i esterilitzar l'animal de companyia és contribuir al seu benestar i al del propietari».

Cal dir que el gos, el gat i la fura han d'estar identificats amb microxips -segons preveu el Decret 2/2008 de protecció dels animals de Catalunya-, i en cas que no ho estigui, serà requisit indispensable posar-li el microxip durant la campa­nya.

Per beneficiar-se d'aquesta campanya, només cal omplir el formulari d'inscripció a través del web: socresponsable.org, seleccionant el veterinari més pròxim. Després d'omplir el formulari, es rebrà un número d'inscripció que s'ha de facilitar als centres veterinaris en demanar pressupost.Els objectius

Els objectius que persegueix aquesta campanya són: identificar i esterilitzar el màxim nombre d'animals; informar els responsables de l'obligació legal d'identificar els animals, amb el microxip i la xapa corresponents, i de registrar-los al cens municipal; explicar els avantatges d'esterilitzar els animals tant per a ells, com per a les persones; i, finalment, reduir l'abandonament.

Esterilitzar és necessari

Encara hi ha molta gent que pensa que esterilitzar és perjudicial per als animals o que, si més no, creu que no aporta cap benefici. Com a resultat, es produeixen moltes cadellades no desitjades. També se sol pensar que la identificació tampoc no és necessària, especialment quan es tracta de gats. La realitat és que molts animals que arriben als centres d'acollida no són abandonaments, sinó que s'han perdut accidentalment.

És necessari per...

  • PER A TU Perquè s'estalvien molèsties i diners en el futur proper.
  • PER AL TEU ANIMAL Perquè gaudirà de millor salut física i psicològica.
  • PER A L'ESPÈCIE CANINA I FELINA Perquè ajudaràs a mantenir el control de la població i a disminuir els abandonaments.
  • PER A LES ENTITATS PROTECTORES Amb aquestes mesures, s'ajudarà a disminuir l'entrada d'animals als refugis i centres d'acollida.
  • PER A LA SOCIETAT Perquè els animals abandonats poden representar un perill per a ells mateixos i per a les persones, perquè la gestió dels abandonaments genera despesa pública, i perquè fomentar el respecte envers els éssers vius ens dignifica com a persones.