Una investigació internacional codirigida per Josep Peñuelas, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ha calculat les temperatures òptimes d'ecosistemes terrestres de tot el planeta i com poden respondre al canvi climàtic.

El treball, que es publica a 'Nature Ecology & Evolution', permet preveure com s'adaptaran els diferents ecosistemes vegetals de tot el planeta (boscos, selves, sabanes, terrenys agrícoles, tundres,...) a l'escalfament global. Un dels resultats de l'estudi és que els boscos tropicals afronten un risc major que altres ecosistemes. Peñuelas diu que és preocupant perquè "els boscos tropicals suposen una gran extensió de coberta vegetal al planeta i són essencials en la captació d'emissions".

La investigació l'han signada 25 especialistes de 19 centres de recerca i universitats de tot el món i ha estat liderada per Shilong Piao, de la Universitat de Pequín; Philippe Ciais, del LSCE-CNRS de Paris; Ivan Janssens, de la Universitat d'Anvers i Josep Peñuelas, del CREAF- CSIC de Barcelona.

Segons el treball, la temperatura mitjana òptima dels ecosistemes terrestres es troba en un interval que va dels 20 als 32 °C (26 °C ± 6) i les regions amb climes més càlids tenen valors més alts que les regions fredes. Si la temperatura ambiental supera la temperatura òptima, la capacitat de créixer i fixar CO2 de l'ecosistema disminueix ràpidament.

La dada és rellevant perquè aquests ecosistemes són embornals de CO2 i la seva capacitat de segrestar les emissions és un factor clau a l'hora de preveure futurs escenaris davant del canvi climàtic. No obstant això, la dada de quines són les seves temperatures òptimes no s'ha considerat fins ara per preveure la seva possible aclimatació.

La temperatura òptima indica quin marge tenen els ecosistemes d'adaptar-se als augments de temperatura perquè, de fet, es tracta d'un límit: si la temperatura mitjana de l'ambient sobrepassa aquesta temperatura òptima, la capacitat de l'ecosistema de créixer i atrapar CO2 es redueix fortament, per raons com l'estrès hídric, l'envelliment accelerat de les fulles o l'augment de gruix de les fulles.

Segons mostren els resultats, els boscos tropicals afronten un major risc que altres ecosistemes perquè la seva temperatura òptima, 29 °C amb un marge de 3 graus amunt o avall (29 °C ±3), està molt a prop de les temperatures mitjanes de l'aire. Al contrari, tenen més marge d'adaptació els ecosistemes com la tundra tibetana, amb una temperatura òptima de 13 °C ±3, o els boscos boreals perennes, la temperatura òptima dels quals és uns 18 °C ±3.