El notari, a un clic :: Prensa Ibérica per Portal Notarial del Ciutadà

El notario, a un clic

El Portal Notarial del Ciutadà permet realitzar diferents gestions notarials en línia, amb les mateixes garanties i seguretat que en una notaria

Gema Carrasco:


L'aparició de les noves tecnologies ha canviat la nostra manera de treballar, els nostres hàbits o fins i tot la nostra manera de relacionar-nos. La tecnologia ha provocat que s'incorporin nous processos al servei de l'usuari que han canviat la manera d'entendre el món. Ja no cal anar a una botiga física a comprar roba o llet, les compres en línia ens ajuden a guanyar temps. O les operacions en qualsevol banc ja es realitzen a través de la banca en línia sense sortir de casa. I ara també és possible realitzar diverses gestions notarials de forma telemàtica, amb la mateixa seguretat i garanties que a les notaries gràcies al Portal Notarial del Ciutadà.

Aquesta plataforma es va obrir a la societat en un moment de vital importància per a les persones vulnerables que no podien sortir de casa per ser població de risc. A això s’hi va sumar que la situació econòmica a causa de la pandèmia va provocar que moltes famílies necessitessin tramitar moratòries hipotecàries. Gràcies al Portal Notarial del Ciutadà aquestes persones van poder fer diferents tràmits de forma telemàtica, cosa que va agilitar els processos. Aquest portal al servei dels ciutadans porta a dia d'avui registrats més de 93.000 usuaris.

De les administracions a la societat

A data d'avui els gairebé 3.000 notaris han fet el salt a internet gràcies al Portal Notarial del Ciutadà. Per al notariat la posada en marxa d'aquesta plataforma implica obrir la seva seu electrònica a ciutadans i empreses. En aquest sentit, Luis Fernández-Bravo, delegat de noves tecnologies del Notariat, recorda que "el Portal Notarial del Ciutadà suposa obrir a particulars i empreses el potencial tecnològic de què disposem els notaris des de fa 20 anys: la seu electrònica notarial, des d’on realitzem anualment milions de tràmits amb les Administracions Públiques".

El 2020, la seu electrònica va permetre l'enviament de 8 milions de còpies electròniques de documents notarials a les administracions, prop de 2,5 milions als registres i al cadastre, i centenars de milers de liquidacions telemàtiques, certificacions o remissions de dades, que van suposar un volum de signatures notarials superior als 20 milions.

¿Com funciona el Portal Notarial del Ciutadà?

El Portal del Ciutadà és una eina fàcil i intuïtiva. Aquells ciutadans que vulguin començar a realitzar els seus tràmits a través d'ella només necessiten registrar-se a https://www.portalnotarial.es. Un cop dins, disposaran d'informació sobre els notaris en exercici per triar aquell amb qui decideixin iniciar la tramitació del servei notarial.

Tant particulars com empreses poden elegir el notari que desitgin per realitzar les diverses gestions i serveis disponibles amb la mateixa seguretat i garanties que a les notaries, però amb l'agilitat que ofereixen les operacions digitals.

Quins serveis ofereix?

Des del portal podem triar el notari que volem que formalitzi un préstec hipotecari, o iniciar amb ell la preparació d'un testament, o demanar-li que realitzi en el nostre nom els tràmits necessaris per constituir una empresa. José Ángel Martínez Sanchiz, president del Consell General del Notariat, apunta que "aquests serveis en línia són només el principi de tots els que podrem anar afegint al Portal, a expenses que s'abordin les reformes legislatives necessàries per fer-ho. El Portal és una aposta decidida dels notaris per oferir noves facilitats i prestacions digitals a ciutadans i empreses, amb la seguretat i garanties pròpies de la nostra funció".

Així mateix, un cop dins de la plataforma, podem saber quins notaris tenen els originals de les nostres escriptures i demanar-los que ens "pugin" les còpies electròniques. Així sempre podrem tenir a mà aquests documents en un espai privat i segur. Per poder sol·licitar aquests documents, l'usuari necessita tenir un certificat qualificat (qualsevol dels 24 espanyols existents o els autoritzats pel reglament EIDAS) o acreditar-se gratuïtament en una notaria. Un cop acreditat, tindrà accés a tots els serveis del Portal des de qualsevol dispositiu, sigui quin sigui el seu sistema operatiu i de forma molt intuïtiva.

Gràcies a aquesta eina l'assessorament del notari s'acosta a tots els ciutadans, especialment a les persones vulnerables ja que també és possible mantenir una videoconferència amb un notari sempre que ell ho consideri necessari.

Top