És possible reduir el dany associat a l'hàbit de fumar?
arrow_back

És possible reduir el dany associat a l'hàbit de fumar?

El desenvolupament de la tecnologia i la innovació científica ens ajuden cada dia a millorar molts aspectes quotidians de la nostra vida, però també aconsegueixen generar moltes vegades impactes positius per al conjunt de la societat; com, per exemple, pel que fa a la mobilitat o la salut.¿Es posible reducir el daño asociado al hábito de fumar?

Què és la reducció del dany?

Com hem comentat, els avenços en ciència, tecnologia i, també, en regulació han permès a la societat avançar en molts aspectes. Un és la reducció del dany, és a dir, la reducció dels efectes adversos de continuar amb un comportament potencialment perjudicial. Tot i que la reducció del dany no és equivalent o millor que deixar de tenir el comportament original, ja que no elimina el dany, és millor que continuar amb aquest comportament.

Un exemple d’aquest tipus d’estratègies les podem veure, per exemple, en la indústria automobilística, amb l’aparició del cotxe elèctric: porta les persones d’un lloc A cap a un lloc B de la mateixa manera que ho fan els cotxes de combustió, però amb una reducció significativa del mal causat al medi ambient, en termes d'emissions generades en un mateix viatge.

De manera similar, aquestes estratègies de reducció del dany s'apliquen a altres sectors, com a la indústria tabaquera amb els productes lliures de fum.

Es pot aplicar la reducció del dany al tabaquisme?

És així. Però per treballar per reduir el dany primer cal detectar quin és el principal problema. I quan parlem de l'hàbit de fumar, el risc més gran es troba en el fum de la cigarreta. Les alternatives lliures de fum que s'han desenvolupat gràcies a l'aval de la ciència i la investigació, precisament el que fan és eliminar la combustió de l'equació per evitar així la generació de fum.

El fum de la cigarreta conté aproximadament 6.000 químics. D'aquests, al voltant de 100 han estat identificats per les autoritats en salut pública com a nocius o potencialment nocius, lligats a les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. Els estudis científics han demostrat que, a mesura que la temperatura del tabac augmenta, els nivells de substàncies químiques nocives incrementen. Una cigarreta crema tabac a temperatures de fins a 900°. Eliminant el fum, es poden reduir de manera significativa els nivells mitjans de substàncies químiques nocives i potencialment nocives.

Les alternatives sense fum es basen en sistemes d'escalfament que, com el seu nom indica, escalfen sense arribar a cremar el tabac (en el cas dels dispositius d'escalfament de tabac) o el líquid (en el cas de les cigarretes electròniques). Gràcies als seus sistemes de control de temperatura, no arriben a assolir temperatures tan extremes com quan s'encén una cigarreta i, per tant, generen vapor o aerosol amb una disminució significativa de substàncies químiques nocives en comparació del fum de la cigarreta.

Ara bé, la millor opció per als fumadors sempre serà deixar el consum de tabac i nicotina del tot. Però per a aquells que, altrament, continuaran amb l'hàbit, els productes lliures de fum científicament provats són una alternativa millor que continuar fumant cigarrets.

Les alternatives sense fum no estan exemptes de risc, i amb el seu ús s'inhala generalment nicotina1. Tot i que experts en salut pública han assenyalat que aquesta substància (que es troba present de manera natural a la fulla del tabac) no és la principal causa de malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, sinó que és el fum, és una substància addictiva.

Polítiques de reducció del dany

Què són les polítiques de reducció del dany i què ens diuen els resultats en països que hi aposten?

Hi ha països que han inclòs la tercera via de la reducció del dany de les cigarretes a l'hora de dissenyar les seves polítiques contra el tabaquisme, com a eina complementària a les polítiques ja existents de prevenció i cessació del tabaquisme.

Per exemple, al Regne Unit, que compta amb una de les regulacions més estrictes del món respecte al consum de cigarretes, encara que soni paradoxal, les autoritats sanitàries del país tenen una visió favorable a la possibilitat de l'ús de la cigarreta electrònica per reduir el dany en aquells fumadors que, altrament, continuarien fumant. En aquest país, les cigarretes electròniques van arribar fa uns deu anys i, mentre que el 2011 la prevalença del tabaquisme estava en el 19,8%, el 2019 havia baixat al 13,9%, segons dades de l'Oficina Nacional d'Estadística britànica.

Un altre cas molt il·lustratiu és el del Japó, que compta amb taxes altes d'acceptació de productes lliures de fum (en concret de dispositius d'escalfament de tabac), i ha experimentat un fort descens en el consum de cigarrets en els darrers anys. Segons l'Enquesta Nacional de Salut i Nutrició d'aquest país nipó, el 2019, es va reduir en un 13,1% i, en els darrers cinc anys, la prevalença de fumadors s'ha reduït considerablement. L'impacte positiu en la salut pública és incontestable, ja que les cigarretes són la forma de consum de tabac i nicotina més nociva que hi ha.

Per tant, hi ha la possibilitat d'ajudar a combatre l'impacte que genera el tabaquisme a la salut pública si aconseguim complementar les estratègies existents de prevenció i cessació amb un enfocament de reducció del dany, que afavoreixi que els fumadors adults que altrament continuarien fumant canviïn a millors alternatives, revertint-ho en un impacte positiu en la salut pública. Per això, és essencial una regulació diferenciada per a cada categoria de producte en base al seu perfil de risc a través de la qual es pugui proporcionar als fumadors adults informació veraç basada en evidència científica que els permeti prendre decisions informades.

1La nicotina és una substància addictiva present de manera natural a la fulla de tabac. Tot i que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).