arrow_back

Innovació i sostenibilitat, claus de la transformació d'una indústria tradicional

La transformació tecnològica en la indústria del tabac ha permès el desenvolupament de les alternatives sense combustió i, per tant, lliures de fum i que tenen el potencial de reduir el dany associat al tabaquisme.La transformació tecnològica en la indústria del tabac ha permès el desenvolupament de les alternatives sense combustió i, per tant, lliures de fum i que tenen el potencial de reduir el dany associat al tabaquisme.

Tot i això, la ciència no és l'única que juga un paper clau en tota aquesta transformació. És primordial comptar amb unes línies d'actuació centrades en la sostenibilitat que permetin assegurar la viabilitat del negoci a llarg termini.

Què s'està fent?

Philip Morris treballa activament de de fa més d'una dècada per accelerar el canvi cap a un futur sense fum i per deixar enrere les cigarretes. Concretament, l'objectiu de la companyia tabaquera és que el 2025 les alternatives sense fum representin el 50% dels ingressos totals. Per aconseguir-ho, s'està posicionant en primera línia de la tecnologia, la ciència i la innovació centrada en el consumidor, i ha dissenyat un pla de transformació en matèria de sostenibilitat social, mediambiental i de governança. A més, per avançar, ha fixat la sostenibilitat com a pilar de la seva estratègia corporativa i eix de tota la seva gestió, establint unes metes exigents que van des de la comercialització responsable i accions de prevenció d'accés dels menors als seus productes fins a la gestió de residus un cop han estat consumits i el mesurament de l'impacte ambiental.

En paraules de la directora de Sostenibilitat, Jennifer Motles: “Abordar l'impacte dels nostres productes continua sent el nucli de la nostra estratègia. Per descomptat, partim del seu impacte en la salut. Més enllà d'això, hem establert una clara distinció entre els impactes ambientals i socials que es deriven dels nostres productes (el que produïm) i els impactes que es deriven de les nostres operacions comercials (com ho produïm). A més, hem convertit la governança corporativa en un component integral de la nostra estratègia, reconeixent-ne la importància per integrar la sostenibilitat en l'estratègia corporativa.”La transformación tecnológica en la industria del tabaco ha permitido el desarrollo de las alternativas sin combustión y, por ende, libres de humo y que tienen el potencial de reducir el daño asociado al tabaquismo.

Una nova estratègia de sostenibilitat

La gran i més important externalitat negativa que l'estratègia de PMI pretén abordar és l'impacte en la salut del consum de cigarretes. Aquesta és la contribució més important que, segons la companyia, poden fer a la salut pública, i és la pedra angular del propòsit i l'estratègia empresarial.

En declaracions de la companyia: “Un futur sense fum és assolible, i els beneficis que pot aportar a les persones que altrament continuarien fumant, i per tant a la salut pública en general, són enormes. No obstant, no ho podem aconseguir sols. Juntament amb els governs i la societat civil, podem maximitzar aquesta oportunitat.”La transformación tecnológica en la industria del tabaco ha permitido el desarrollo de las alternativas sin combustión y, por ende, libres de humo y que tienen el potencial de reducir el daño asociado al tabaquismo.

Abordar aquest problema crític requereix un enfocament en tres parts:

  • Desenvolupar millors alternatives a la cigarreta per als fumadors adults que, altrament, continuarien fumant. A través de la investigació, el desenvolupament i comercialització de nous productes amb nicotina científicament provats que siguin menys perjudicials que les cigarretes.
  • Accelerar el descens de l'hàbit de fumar cigarretes, proporcionant un ampli accés als fumadors adults, que altrament no deixarien de fumar, per garantir que aquests productes accelerin el descens de la prevalença de consumir cigarretes.
  • Fer que les cigarretes quedin obsoletes, gràcies a una feina duta a terme amb determinació per garantir que aquests productes sense fum acabin substituint les cigarretes, impulsant-ne la desaparició.

Però també, es fa imprescindible per aconseguir-ho, que els fumadors adults tinguin accés a tota la informació i les proves científiques disponibles avui dia sobre aquestes alternatives lliures de fum perquè puguin prendre decisions de manera informada i contrastada sobre qüestions que afecten directament la salut. L'objectiu: deixar enrere els productes del segle XX i, per a aquells que no deixaran l'hàbit de fumar, apostar per alternatives del segle XXI, de manera sostenible.