arrow_back

¿Saps què és el més nociu de fumar? I no, no és la nicotina

Tots sabem que la nicotina és una substància addictiva i que, juntament amb factors com el ritual o el sabor, és una de les raons per les quals la gent fuma. Tot i això, i malgrat no ser innòcua, la principal causa de malalties relacionades amb aquest hàbit es troba en el fum generat per la combustió del tabac.

Després de dècades de polítiques antitabac, campanyes de conscienciació i eslògans que a força de repetició van calant en la consciència col·lectiva, la gran majoria de la població té clar que fumar és perjudicial per a la salut i que la millor decisió és deixar-ho completament o no haver començat mai. Tot i això, tot i que les enquestes mostren que hi ha una àmplia percepció sobre els efectes nocius d'aquest hàbit, segueix havent-hi alguns conceptes erronis i molta confusió sobre quina és la principal causa de les malalties lligades a l'hàbit de fumar. Per això, i per continuar avançant en la consecució d'un futur lliure de fum, és important conèixer tota la informació i l'evidència científica que hi ha al voltant de l'hàbit de fumar i les alternatives a la cigarreta.

¿Què és i com actua la nicotina?

Una idea comuna i erròniament acceptada és atorgar a la nicotina1 el paper de principal causant de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar. Tot i que aquesta substància, que és present de manera natural a la planta del tabac, és addictiva i no està exempta de risc, no és el principal problema d'aquest hàbit, sinó que és el fum de la cigarreta.

Quan s'inhala, la nicotina s'absorbeix a través dels pulmons i per mitjà del torrent sanguini recorre el cos i arriba als teixits i òrgans, incloent-hi el cervell, on provoca l'alliberament de dopamina. No és una substància innòcua, però no és la causa principal del dany de l’hàbit de fumar.

Per contra, el problema més gran d'una cigarreta no és el tabac, sinó la manera com es consumeix, que és cremant-lo. Així ho indica un estudi realitzat pel NICE, National Institute for Health and Care Excellence, que assenyala que “són principalment les toxines i carcinògens del fum del tabac, no pas la nicotina, els que causen malalties i la mort”2.“Són principalment les toxines i carcinògens del fum del tabac, no la nicotina, els que causen malalties”

¿Què passa quan es crema el tabac?

En el moment en què s'encén una cigarreta comença el procés de combustió, que pot assolir temperatures per sobre dels 600ºC i que, a més, genera fum. Aquest fum que aspira el fumador a cada calada està compost per més de 6.000 substàncies químiques, de les quals unes 100 han estat classificades per les autoritats de salut pública com a nocives o potencialment nocives.

Per tant, en cremar el tabac, es genera la gran majoria de les substàncies químiques nocives que són presents en el fum de la cigarreta. És per això que eliminar la combustió (com és el cas de les alternatives sense fum) és clau per reduir el risc de dany associat a l'hàbit de fumar. Si no hi ha combustió, si no es crema, significa que els nivells de substàncies químiques nocives generades es poden reduir significativament en comparació amb el fum de la cigarreta. Per descomptat, cal avaluar científicament cada producte per identificar si es redueixen les emissions de substàncies químiques nocives en comparació del fum de la cigarreta.

¿Què és la reducció del dany?

És important recalcar que la millor opció és no fumar mai, i si ja s'ha començat amb aquest hàbit, deixar de consumir tabac i nicotina del tot. Tot i això, la realitat que mostren les xifres és que, malgrat que és sobradament conegut el greu risc per a la salut que comporta aquest hàbit, avui dia segueix havent-hi més de més de 1.000 milions de fumadors al món (d'ells, gairebé 9 milions a Espanya). Encara més, segons estimacions de l'OMS, no s'espera que aquesta xifra canviï significativament per al 2025.

Aquesta encara elevada prevalença del tabaquisme la podem veure reflectida igualment al nostre país. Segons l'Enquesta sobre Alcohol i Drogues a Espanya de l'any 2022, elaborada pel Ministeri de Sanitat, el 33,1% de la població espanyola d'entre 15 i 64 anys fuma diàriament, fet que suposa un petit repunt respecte a les xifres del 2020.

Això és un reflex que les mesures dutes a terme per les autoritats sanitàries tant per prevenir l'inici de l'hàbit (polítiques de prevenció) com per fomentar-ne l'abandonament (polítiques de cessació) no estan aconseguint l'eficàcia que s'esperava a l'hora d’acabar amb l'hàbit de fumar. I la veritat és que no tots els fumadors deixen l'hàbit i moltes persones decideixen continuar fumant. És en aquest punt on sorgeix una tercera via que s'està impulsant a cada cop més països: la reducció del dany. La premissa és clara: oferir una millor alternativa a aquells fumadors que altrament continuarien consumint tabac en la seva forma més nociva: les cigarretes. És aquí on les alternatives sense fum es posicionen com una millor opció per a aquests fumadors. Aquestes alternatives sense fum, com els dispositius d'escalfament de tabac o les cigarretes electròniques, en evitar la combustió, generen un aerosol o “vapor” diferent del fum de la cigarreta a causa de l'absència de combustió, per això tenen el potencial de reduir significativament l’exposició a substàncies químiques perjudicials en comparació amb les cigarretes convencionals. Aquests productes no són innocus i amb el seu ús s'inhala nicotina (una substància addictiva), per tant, no estan dirigits a no fumadors o menors d'edat.

Tot i això, hi ha molta desinformació sobre l'evidència científica darrere d'aquestes alternatives i un pilar fonamental de les polítiques de reducció del dany és precisament afavorir l'accés dels fumadors adults a informació veraç basada en evidència científica per possibilitar la presa de decisions informades.

La col·laboració de diferents parts interessades (organismes públics, reguladors, comunitat científica, etc.) amb el sector privat és clau per avançar cap a la fi de la cigarreta.1La nicotina és una substància addictiva present de manera natural a la fulla de tabac. Tot i que no és la principal causa de les malalties relacionades amb l'hàbit de fumar, no és innòcua i està contraindicada per a determinats perfils (menors, embarassades, lactants, diabètics, persones amb hipertensió o insuficiències cardíaques).
2National Institute for Health and Care Excellence, “Smoking: Harm Reduction”, June 2013.