La Generalitat i la Diputació de Girona han signat un acord de col·laboració per gestionar espais naturals i conservar el patrimoni natural. La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha explicat que el conveni l'ha promogut la ciutadania que els demana ser "més eficients" i "no fer feines repetides entre dues administracions". Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha dit que el principal beneficiat d’aquest acord -que és el primer d’una diputació catalana i la Generalitat en aquest àmbit- "serà el territori". El pacte serà vigent durant quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo quatre anys.

Barnadas ha assegurat que cal “treballar plegats en tot el que es pugui" i traslladar-se totes les informacions "necessàries per gestionar els espais que compartim”. Noguer ha destacat que l'acord permetrà "crear unes sinergies que ens han de permetre arribar més lluny dels espais naturals protegits" perquè, segons ha dit, "la natura no només és en aquests espais, sinó a tot arreu, i hem de tenir-ne molta cura per preservar-ne la seva essència, la seva biodiversita, i els serveis ecosistèmics que ens ofereix".

La col·laboració s’ha fixat tant en l’àmbit del disseny, la formulació i la tramitació de les propostes de declaració i ampliació dels espais naturals protegits, com en el desenvolupament de polítiques de conservació de la biodiversitat. L’acord també estableix un compromís mutu per a la coordinació i actualització d’informació i de coneixements tècnics i l’intercanvi de l’experiència i dels coneixements adquirits arran de la participació respectiva en comissions i grups de treball regionals, nacionals i internacionals en aquest àmbit.

D’aquesta manera, s’assegura el suport des dels ens locals a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030 i a la conservació, millora i gestió del patrimoni natural dels espais sense òrgans de gestió específics. A més, s’optimitza la planificació, implantació i desplegament de la infraestructura verda a escala municipal, incorporant els espais urbà, periurbà i rural; la planificació i gestió d’espècies exòtiques invasores; els plans d’acció local per a la biodiversitat; el foment de l’agrobiodiversitat en espais agraris i de bones pràctiques de conservació de la biodiversitat en el sòl no urbanitzable; la restauració i potenciació dels serveis ecosistèmics a través de les solucions basades en la natura; els projectes d’informació, educació i sensibilització ambiental; o la gestió de la sobre freqüentació en espais naturals a escala local.

A l'acte de presentació d'aquest dijous a la Diputació Girona, hi ha assistit també el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilahur i el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Lluís Amat.