Quiosc

Empordà

Multes de trànsit que arriben per sorpresa a milers de gironins

Durant el 2022 més de 3.800 gironins que han comès una infracció viària han estat notificats perquè Xaloc, que recapta tributs en alguns municipis, no té les dades del contribuent

Un radar mòbil a l’autopista al seu pas pel tram de Girona Nord, en una imatge d’arxiu Marc Martí (arxiu)

Enguany més de 3.800 gironins han rebut una multa per una infracció de trànsit i potser encara no ho saben. Això es deu al fet que l’organisme Xaloc (Xarxa Local de Municipis), que assumeix la recaptació de tributs a més de 150 municipis gironins, no té les dades personals (e-mail, telèfon...) del sancionat. Quan això passa, la informació es publica al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), i un cop publicat, es considera que té la mateixa validesa que si s’hagués rebut una notificació directa; és a dir, que conten els dies pels quals es pot reclamar, pagar amb rebaixa i fer tràmits per identificar el conductor que ha dut a terme la infracció.

Tots aquests milers de gironins a qui se’ls ha incoat un expedient sancionador per una infracció viària només se’n podran assabentar si busquen el seu DNI al BOE publicat el 5 d’agost. La llista s’eleva a 3.811 persones que van infringir alguna normativa de trànsit, des de saltar-se un semàfor en vermell a circular per un carrer prohibit, o per estacionar en una zona de recàrrega de vehicles elèctrics. Del total de sancions, més de 2.000 són per incompliment de les ordenances municipals de circulació. Gran part han estat captades per càmeres de control de trànsit o de semàfors o per radars, tant mòbils com fixos.

Les quantitats a pagar van des dels 30 euros (per infraccions com ara estacionar a llocs prohibits o amb horari limitat) fins als 1.500 euros per no identificar el conductor d’una infracció. En aquest cas, la sanció és del doble de la prevista si la infracció inicial és lleu i del triple en les greus o molt greus.

Davant aquesta notificació, els afectats tenen un període de 20 dies naturals per presentar les pertinents al·legacions, identificar el conductor responsable de la infracció o bé pagar la sanció amb un 50% de reducció (amb excepcions). Si no es fa, passats 45 dies es perd el dret a al·legar, i només es dona l’opció de presentar un recurs de reposició o d’acudir als tribunals per interposar un recurs contenciós administratiu. L’impagament de la multa pot derivar en un embargament per part de l’Agència Tributària.

Precisament, el BOE també ha publicat una llista de sancions que van ser notificades al Butlletí estatal en el moment que es van incoar (entre 2021 i 2022) i que no han estat pagades durant el termini fixat. Es tracta de 429 persones que enfronten multes de fins a 1.500 euros, i prop de la meitat (160) per no identificar el conductor.

Polèmica amb les notificacions

Aquest últim mes el Xaloc ha estat objecte de crítica, ja que diversos gironins han expressat en aquest diari com els han embargat el compte per infraccions de trànsit pels quals no van ser notificats. Sobre això, Xaloc es va pronunciar fa pocs dies indicant que des de l’abril de 2020 totes les persones jurídiques, empresaris i autònoms entre altres tenen l’obligació de tramitar per Internet. Aquests grups han de donar-se d’alta a la Direcció Electrònica Vial de la DGT per rebre les notificacions electròniques. Si no s’està donat d’alta, Xaloc indica que s’ha d’entrar periòdicament a la seva Seu electrònica i accedir a la bústia de notificacions d’eNotum per comprovar si hi ha notificacions pendents.

Compartir l'article

stats