El Consell General del Poder Judicial ha tret a concurs sis places de jutge i magistrat vacants a la província de Girona dirigits a membres de la carrera judicial, és a dir, que tinguin les oposicions. Fa cosa de mig any ja va cobrir disset places al territori, i és que les comarques gironines, igual que Catalunya, són un lloc poc atractiu per jutges i magistrats. De fet, la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va demanar el novembre passat un acord entre el ministeri de Justícia i el Departament català per resoldre els problemes en el sistema de finançament judicial a Catalunya.

Tal com recull el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), les sis places que surten a concurs, cinc són per cobrir vacants de jutge. Els òrgans vacants són el jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Figueres, els jutjats Socials 2 i 3 de Girona i el jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Puigcerdà, que té competències en matèria de violència sobre la dona i també té funcions compartides de registre civil. Així mateix, també està vacant la plaça de jutge d’adscripció territorial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la província de Girona, que es designa per fer tasques de reforç o substitució de places vacants. Pel que fa a la vacant de magistrat, s’ofereix a l’Audiència de Girona, d’ordre civil i amb competència en matèria mercantil. La plaça està reservada a un magistrat especialista.

A la convocatòria no s’hi poden presentar jutges i magistrats electes, els sancionats, els membres que hagin obtingut el seu primer destí des de fa menys d’un any i els jutges de reforç que estiguin pendents d’obtenir un destí, entre altres.

En canvi, hi han de participar obligatòriament els que estiguin en excedència voluntària i també els que hagin demanat el reingrés al servei actiu després d’un període de suspensió de més de sis mesos. A més, han de sol·licitar totes les places del concurs. El Consell General és qui té potestat per assignar les places, i els candidats que hagin tingut una puntuació més elevada podran escollir el seu primer destí entre les places vacants.

A Catalunya el nombre de vacants s’eleva a 57, de les quals 33 són de magistrat. És la comunitat autònoma amb més vacants, molt per davant d’Andalusia, la segona més afectada, i suposa el 28% del total de places per cobrir de tot l’Estat (205).

Entre els motius que expliquen l’alt volum de vacants que hi ha a Catalunya -se situa pels voltants del 10%- hi ha l’alt nivell de vida i la càrrega de feina per jutge, que és superior a la d’altres comunitats.