El grup socialista a la Diputació de Girona vol que la institució contribueixi a detectar les necessitats formatives del territori de les comarques gironines en formació professional en relació a les necessitats del mercat laboral, perquè Educació pugui planificar després millor la seva oferta de places i titulacions.

Amb aquest objectiu, el PSC ha presentat una moció en la qual proposa l’elaboració “d’un mapa de necessitats formatives al territori, prèvia prospecció del mercat i dels agents econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i l’orientació que es realitza als instituts i altres centres formatius”. La moció anima que aquesta sigui la via per treballar una correcta planificació de cara als propers cursos escolars. 

En la part expositiva de la moció, el PSC recorda els problemes que hi va haver en el termini de matriculació per a l’actual curs i demana que es prenguin les mesures necessàries perquè això no es torni a donar. La moció recorda que “el resultat d’aquesta mala planificació va ser que 20.000 joves, a tot el territori, van quedar sense una plaça assignada, amb l’angoixa que això suposa”. “En alguns casos, amb l’alternativa de fer Batxillerat malgrat no ser l’itinerari desitjat, de cursar un cicle d’una família formativa diferent a l’escollida, o d’haver d’optar per un cicle formatiu concertat o privat, inassolible per a moltes famílies o, malauradament, l’abandonament prematur dels estudis”, afegeix. 

En aquest context, la moció destaca que el nou marc legislatiu referent a l'FP i l’increment de places pel proper curs 2022-2023, ”ha d’anar acompanyat d’una planificació coordinada que tingui en compte les necessitats laborals i sectorials del territori”. Això s’hauria de fer “elaborant un pla provincial en el qual quedin plasmades les necessitats laborals del territori per coordinar l’oferta d’estudis d’FP amb les necessitats del mercat laboral”.

La moció proposa també “facilitar que els ajuntaments puguin incrementar la inversió en el manteniment dels centres educatius que realitzen cicles formatius i contribuir a adaptar les aules, els tallers i laboratoris dels centres que imparteixen FP”, així com “incentivar, assessorar i promoure la corresponsabilitat i la col·laboració de centres formatius empreses, PIMES, micropimes, associacions empresarials, cambres de comerç i altres agents socials territorials com a pilar fonamental per a una formació professional dual d'excel·lència”.