La Covid-19 ha disparat el nombre d’herències de finques a les comarques gironines. Durant els primers quatre mesos del 2021, les transmissions de propietats mitjançant aquesta modalitat han arribat a la xifra més alta com a mínim de l’última dècada. Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de gener a abril hi va haver 3.881 herències de finques (tant rústiques com urbanes), prop de 1.600 més que l’any passat i més de 1.000 de mitjana en comparació amb els mateixos períodes dels anys precedents.

La pandèmia es troba al darrera d’aquestes xifres tan elevades; l’augment de defuncions provocades per la pandèmia ha fet créixer el nombre de transmissions. La xifra també és tan elevada per una qüestió burocràtica, ja que durant els primers mesos de la pandèmia l’activitat als bufets d’advocats i a les notaries va quedar pràcticament aturada (això explica que durant el 2020 el nombre d’herències fos més baix que els anys anteriors) i moltes transmissions es van haver de tramitar amb posterioritat. A més, generalment aquests processos es poden allargar prop de mig any, fet que explicaria també l’eclosió de casos durant els primers mesos del 2021.

De tota manera, els despatxos de gestories, bufets i notaries han notat un augment de consultes en relació a testaments, donacions i herències. «Estem notant un augment de consultes de gent que vol deixar les coses arreglades», asseguren Josep Prat i Miquel Garcias, socis del bufet Prat Sàbat Advocats de Girona. Aquest despatx presidit per Josep Maria Prat ha notat diversos canvis de tendència arran de la Covid. «Ara ve molta gent a preguntar per fer donacions. Per tema econòmic o d’impostos, molta gent vol deixar les coses preparades en vida. Gent que ha viscut herències complicades i decideixen arreglar-ho abans, per evitar problemes», asseguren. En aquest sentit, el virus ha actuat com a catalitzador d’una manera que no havien vist abans. «La idea de la mort és molt més present. La por a la mort ha accelerat les consultes a la gent més jove». Josep Prat explica casos recents de parelles joves de 30 anys amb fills que acudeixen al bufet per fer testament. Josep Prat explica casos recents de parelles joves de 30 anys amb fills que acudeixen al bufet per fer testament. «Hem tingut parelles joves, de 33 o 34 anys. Pensen: ‘I si em passen alguna cosa?’. I amb el tema dels fills nomenen tutors perquè no quedin desemparats, principalment germans».

Avantatges fiscals

En paral·lel, aquesta setmana el grup socialista al Senat va acordar amb la majoria de grups mantenir els avantatges fiscals per a la venda de béns obtinguts mitjançant pactes successoris o herències en vida, sempre que aquests béns es transmetin més de cinc anys després d’haver-los rebut en propietat. El canvi s’ha introduït en el projecte de Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que va passar el tràmit en la Comissió d’Hisenda i que la setmana que ve es debatrà en el Ple de la Cambra Alta.

El pacte successori és una figura del dret civil -que existeix a Catalunya i també a Aragó, Balears, i Galícia- que permet als hereus vendre el bé sense que tributi en l’IRPF el guany patrimonial obtingut.

Segons va recollir EFE, el PSOE va defensar durant la tramitació de la llei en el Congrés que s’eliminava aquest avantatge perquè en moltes ocasions es feia ús dels pactes successoris amb l’única intenció d’eludir impostos, si bé ara ha pactat amb la resta de grups parlamentaris una fórmula intermèdia.

L’acord passa per introduir un període de cinc anys en què s’eliminin aquests avantatges fiscals, que sí que podrien gaudir-se si la venda es produeix més de cinc anys després de subscriure el pacte successori fins i tot encara que no hagi mort el propietari original. Aquesta finestra de cinc anys només aplicarà als pactes successoris que se subscriguin amb posterioritat a l’entrada en vigor de la llei. La Comissió d’Hisenda va aprovar així mateix una altra esmena transaccional de diversos grups per la qual s’eliminen una sèrie d’obligacions als notaris que plantegen dificultats en relació al vigent sistema de transmissió de participacions.