09 de febrer de 2021
09.02.2021
L'Empordà

La Fundació Mas Xirgu, exclosa del concurs de neteja dels mercats i centres d'acollida

La programació horària no estava adaptada al que vol l'Ajuntament i l'entitat encara aspira a dos contractes

10.02.2021 | 06:30
La Fundació Mas Xirgu, exclosa del concurs de neteja dels mercats i centres d'acollida

El ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat declarar desert el concurs per adjudicar la neteja dels mercats i dels centres d'acollida perquè cap oferta presentada complia els requisits. La licitació estava reservada als centres especials de treball i s'hi havia presentat una sola entitat, la fundació Mas Xirgu. Però es va excloure aquesta oferta del procés per no complir allò previst en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques, en el que es refereix a la càrrega horària dels treballadors.

La mesa de contractació havia analitzat la documentació i va determinar que la proposta no coincidia amb el que es demanava en el concurs. En base a aquest fet, la mesa va fer la proposta d'exclusió i el ple va aprovar-ho aquest dilluns al vespre. Ara, segons va assenyalar la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, s'haurà de tornar a convocar un concurs per poder adjudicar el servei de neteja d'aquestes espais municipals.

Planas va recordar que la proposta de la mesa deixava clar que «les proposicions dels interessats s'han d'ajustar als plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva». També que la licitació s'havia de declarar deserta perquè en el procés de contractació no hi havia cap altra oferta presentada.

Lots en mans d'un tribunal

La neteja dels mercats i dels centres d'acollida és un dels vuit lots del contracte de neteja de tots els edificis i instal·lacions municipals i suma un global de quasi deu milions d'euros per dos anys. Aquest lot i dos més (la neteja dels edificis adscrits a Medi Ambient i Sostenibilitat i dels lavabos públics) estan destinats exclusivament als centres especials de treball i la licitació està avançat i també hi ha una oferta de la Fundació Mas Xirgu (una en solitari i una conjuntament amb la Fundació Drissa). Els altres cinc lots estan en mans d'un tribunal després que l'Ajuntament exclogués l'empresa Eulen, actual responsable del servei , també per les condicions de càrrega horària.

La regidora del PSC Bea Esporrín va preguntar com està actualment el procés per aquest cinc lots i la regidora de Règim Interior va recordar quel'Ajuntament va remetre un informe jurídic al Tribunal Català de Contractes del Sector Competent, per tal que resolgui el conflicte amb l'empresa i espera qu en un «mes» puguin tenir resposta. Els lots afectats són: els centres públics d'ensenyament; les instal·lacions esportives; els equipaments de serveis socials; l'edifici consistorial, centres culturals; i els edificis mixtes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook