Els premis del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal inferiors a 2.000 euros per cada dècim o resguard, es poden cobrar exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a partir de la tarda d'aquest 22 de desembre, quan finalitzin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics.

Així ho explica la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), que recorda que és imprescindible presentar el dècim o resguard premiat per poder cobrar.

Així mateix, SELAE apunta que si el premi és d'un import igual o superior a 2.000 euros es cobrarà en les entitats financeres autoritzades.

En aquest sentit, assenyala que el pagament ha de ser immediat, amb l'única tardança de la verificació de l'esmentat premi a través de la seva passarel·la de pagament, i que les entitats financeres no podran fer efectiu el pagament del premi sense demanar dels perceptors dels premis la documentació i informació necessària per donar compliment a la normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o de qualsevol altra índole que sigui aplicable.

D'aquesta manera, el pagament es realitzarà mitjançant xec o transferència bancària, a elecció de la persona agraciada. En aquest punt, Loteries adverteix que per al seu cobrament no podran obligar l'agraciat a obrir compte alguna en aquesta entitat financera ni cobrar cap tipus de despesa ni comissió per realitzar el pagament.

Pel que fa a el dret al cobrament dels premis de Loteria de Nadal, destaca que aquest caduca als tres mesos, comptats a partir de l'endemà de la celebració del sorteig. És a dir, que es poden presentar al cobrament els dècims o resguards premiats de Loteria de Nadal fins el 23 de març de 2020, inclusivament.

En cas de deteriorament del dècim o resguard premiat, el client ha de personar-se en un punt de venda de loteries, emplenar el formulari 'Sol·licitud de Pagament de Premis', signar-lo i aportar el dècim o resguard deteriorat, que serà remès a Loteries per a la seva autenticació .

Per als dècims compartits, cal identificar tots els participants a l'hora de cobrar els premis iguals o superiors a 2.000 euros en les entitats financeres. A més, els guanyadors poden sol·licitar un certificat acreditatiu de el premi a efectes fiscals.

Si cobren el premi en un dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a petició de client / beneficiari, el punt de venda d'emplenar la sol·licitud de certificat per ingressos per premis menors de Loteria Nacional per al seu posterior enviament a Loteries, adjuntant fotocòpia per banda i banda del DNI en vigor de beneficiari. Loteries l'expedirà i el remetrà directament a el domicili del beneficiari que l'hagi sol·licitat.

Finalment, si el dècim ha estat sostret és recomanable presentar denúncia davant les autoritats competents. Si aquest dècim resultés premiat, el client pot personar-se en un jutjat amb la denúncia perquè s'iniciï el procés corresponent.