09 de desembre de 2020
09.12.2020
L'Empordà

L'Hospital Santa Caterina ampliarà el servei d'urgències

El projecte d'obres surt a licitació per valor de 2 milions d'euros

10.12.2020 | 06:30
L'Hospital Santa Caterina ampliarà el servei d'urgències

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) licitarà les obres d'ampliació del Servei d'Urgències de l'Hospital Santa Caterina, al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, per un import de 2.041.824,04 euros.

El projecte té per objectiu augmentar la capacitat de resposta hospitalària i del propi servei, en cas que en el futur sorgeixin altres crisis sanitàries, o bé situacions que exigeixin adaptacions polivalents sense haver d'interferir en l'activitat de l'hospital i del propi servei.

La decisió arriba després que, durant la primera fase de la pandèmia, els espais assistencials s'haguessin de reorganitzar per donar resposta a la crisi sanitària. Això va comportar que, en aquesta primera fase, s'aturés l'activitat pròpia de l'Hospital de Dia, i, conseqüentment, la cirurgia programada, tractaments i proves diagnòstiques. A més, van haver de reubicar les urgències de ginecologia i obstetrícia, de pediatria i de salut mental a altres zones de l'hospital i del parc hospitalari.

En aquesta segona fase de la pandèmia, l'Hospital Santa Caterina aborda la reorganització de l'activitat assistencial, novament, amb la reconversió de l'Hospital de Dia mèdic-quirúrgic en una UCI 2, amb vuit boxos. Tot i això, aconsegueix mantenir l'activitat de l'Hospital de Dia d'atenció al pacient quirúrgic en una de les sales d'aquesta unitat d'hospitalització, disminuint així l'impacte sobre l'activitat assistencial del bloc quirúrgic, amb l'habilitació també d'una zona per a la clínica del dolor, sala de reanimació de l'àrea quirúrgica i àrea de recuperació de les endoscòpies.

En aquest context, el Consell d'Administració de l'IAS va decidir aquest estiu tirar endavant la redacció del projecte d'ampliació del Servei d'Urgències amb el beneplàcit del Departament de Salut, fonamentat en la idea d'un equipament polivalent que pugui donar resposta a la demanda d'atenció al pacient crític de la Regió Sanitària de Girona en cas de crisi sanitària. L'inici de les obres està supeditat al pressupost 2021.

Ampliació pel soterrani

L'ampliació del Servei d'Urgències es projecta a l'àrea de semisoterrani de l'hospital sobre una superfície aproximada de 550 m 2. De fet, quan es va construir el nou Hospital Santa Caterina al 2004 en els terrenys del Parc Hospitalari Martí i Julià es van preveure espais de reserva per a futures necessitats assistencials i de suport a l'activitat en l'àrea del semisoterrani.

D'aquesta manera, en aquesta zona s'hi ha pogut donar cabuda a l'equipament de ressonància magnètica, al Laboratori Clínic territorial de Girona, en el tram del Centre Sociosanitari, i s'hi durà a terme també la futura ampliació de l'Hospital de Dia del Santa Caterina, adjudicada recentment.

Espais polivalents

El disseny del projecte assistencial, en què hi han participat els professionals dels diferents serveis de l'hospital, es fonamenta en la polivalència i versatilitat.

En cas de situació pandèmica, el nou equipament permetrà posar a disposició de la Regió Sanitària de Girona de 16 llits per a pacients crítics o semicrítics, amb garanties d'aïllament, sense afectació a la resta de l'activitat assistencial i funcionament del centre.

Els nous espais comptaran amb una zona d'observació per a quatre pacients, un box doble, nou boxos tancats i un box d'aturades en cas d'emergència, tres consultes, tres sales d'espera, dos controls diferenciats i de l'espai corresponent a les àrees de suport (magatzem, office, residus, neteja..).

En cas d'una futura nova normalitat, aquest espai permetrà donar la resposta adient a l'increment de les urgències que ha tingut l'Hospital Santa Caterina en els últims anys, facilitant aquesta atenció amb dos circuits independents de pacients amb simptomatologia diversa (respiratòria, psiquiàtrica, etc.).

Disseny arquitectònic integrat a l'hospital

El disseny arquitectònic projecta una ampliació totalment integrada dins l'edifici existent i perfectament comunicada amb l'actual Servei d'Urgències i els serveis de suport necessaris per al desenvolupament de l'activitat. La nova estructura està concebuda perquè tot el servei pugui treballar com a sola unitat o bé com a dues unitats totalment independents donat el cas.

El projecte inclou les instal·lacions de tractament d'aire específiques pensades en clau de seguretat, amb etapes de filtratge que retenen el 99'95% de les partícules superiors a 0'3 micres i renovació amb aire exterior.

Pacients atesos durant la crisi sanitària

Des de l'inici de la crisi sanitària, les UCI del Santa Caterina han atès 120 pacients, dels quals 24 han estat ingressats a les UCI 2, habilitades amb caràcter d'urgència i de forma transitòria en cada onada de la pandèmia. Un 27% dels pacients ingressats provenen d'altres àrees de la Regió Sanitària de Girona.

L'estada mitjana dels pacients a l'UCI del centre, que es va posar en funcionament el gener de 2019, és de 9,1 dies, que significa un 37,6% més que l'any 2019 a causa de l'efecte Covid; i l'estada mitjana a les UCI 2, amb pacients menys greus, se situa entre 4-5 dies. Per la seva banda, el Servei d'Urgències de l'Hospital Santa Caterina ha atès des del mes de març i fins al desembre un total de més de 1.400 urgències de pacients amb Covid o sospita de Covid.

L'any 2019 el servei va atendre 55.000 urgències i prop de 5.000 urgències psiquiàtriques. En cinc anys les urgències ateses han crescut prop del 30%.

L'Hospital Santa Caterina atén la població del Gironès sud i la Selva interior (170.000 habitants), com a hospital comarcal, però és de referència per al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (730.000 habitants) en l'àmbit de la salut mental i l'atenció al pacient crític.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook