El grup socialista de l'Ajuntament de Girona aposta perquè la Generalitat cedeixi al consistori un edifici del Departament de Treball per a usos socials. Antigament hi havia el Centre de Seguretat i Condicions de Salut Laboral, al barri de Palau.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, proposa que a l'edifici, «avui en desús, es puguin habilitar espais per a l'atenció de malalts d'Alzheimer i els seus familiars, així com també espais per a l'atenció de nens amb Trastorn de l'Espectre Autista i els seus familiars». Paneque explica, en un comunicat, que la construcció se situa «en un entorn de bosc» que resulta «molt apropiat per a aquests dos perfils d'usuaris». Per tot plegat, Paneque demana al consistori que en reclami la cessió a la Generalitat. De fet, la portaveu afirma que havia treballat en aquest tema en el seu pas pel govern, quan ocupava la regidoria de Serveis Socials.