L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir la compra d'onze locals de la ciutat per destinar-los a usos socials i veïnals, aprovant la despesa plurianual per adquirir els immobles. La decisió va tirar endavant en una votació al ple amb el suport de tots els grups municipals a excepció de Ciutadans, que es va abstenir. Es tracta d'immobles situats als barris de Can Gibert del Pla, Sant Narcís i Sant Daniel, que són propietat de la Fundació Privada Patronat Benèfic Santa Creu de la Selva, i que fins ara majoritàriament es tenien llogats.

La compra, que es pagarà amb quatre anualitats, ascendeix fins als 1,4 milions d'euros. L'Ajuntament ja va anunciar, el mes de juny, la intenció d'adquirir aquests immobles i ahir es va aprovar. Concretament, a la vall de Sant Daniel es comprarà la pista esportiva vinculada a la parròquia que fins ara el consistori tenia cedida. Es tracta del punt neuràlgic veïnal de la vall, on es fan activitats del barri i també d'altres entitats. A Sant Narcís, s'adquirirà el local que gestiona l'Associació de Veïns i que està situat al carrer Valladolid, per tal de garantir la dinamització veïnal en aquest punt.

En el cas dels locals ubicats al barri de Can Gibert del Pla, es tracta de baixos comercials situats als carrers del Riu Güell, Campcardós, Puigneulós i Taga que tenen diferents funcionalitats socials. Aquests indrets acullen el Centre Obert Infantil de Santa Eugènia, l'Espai Jove Güell, el Centre de Distribució d'Aliments, el Centre Obert d'Adolescents de Santa Eugènia, l'Espai d'Atenció als refugiats, i l'Espai Cívic Can Gibert, que està destinat ara mateix a la gent gran del barri.

El pla de compra de locals inclou, per a més endavant, altres immobles. Per exemple, l'antiga església del barri de Vista Alegre i el local adjacent per 400.000 euros. Els locals estaran adscrits a centres cívics, de manera que es podran ampliar els serveis, cursos i activitats que es fan al barri i l'associació de veïns tindrà més espai per a les seves activitats. A més, se cedirà un espai a l'Agrupament Escolta Santa Maria de Vista Alegre.

Un mur al Ter, antiinundacions

El ple també va aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdit per a l'avantprojecte de construcció d'un mur de protecció hidràulica al marge esquerre del riu Ter, entre el Pont de la Barca i el Pont de França. El projecte permetrà garantir la protecció hidràulica de la zona en el que es denomina «període de retorn de 500 anys». Concretament, la proposta contempla la construcció d'un mur de formigó armat amb una cota de coronació de 69 metres sobre el nivell del mar, que asseguraria una defensa davant d'avingudes. A més, el nou mur uniria els estreps del marge esquerre del Pont de la Barca i del Pont de França, formant un recinte que, tot i trobar-se per sota la cota d'inundació, restaria protegit.

D'altra banda, el mur es planteja com un espai de pas integrat en l'entorn que l'envolta, entre la zona edificada i la llera del riu, que permetria donar connectivitat de recorregut i paisatgística al camí de ribera que enllaça el barri de Sant Ponç amb Fontajau. En aquest sentit, es tractaria d'un mur «accessible» per a vianants i bicicletes, segons el consistori.

L'actuació es troba en fase d'avantprojecte i execució a curt termini dependrà de la concessió d'una subvenció per part de l'ACA del 70 per cent. L'actuació abasta 1.441 metres quadrats i té un cost de 396.097,91 euros.