La font ornamental de la plaça Catalunya de Girona va patir diumenge una bretolada i al vespre desprenia escuma perquè un o més individus hi deurien bolcar algun producte químic. Al vespre, es podia veure la font plena d'escuma de diferents colors en funció dels llums que gràcies a una instal·lació van canviant de tonalitat. Ahir al matí, treballadors de les brigades de l'Ajuntament van netejar la font per tal que deixés de generar escuma. No és el primer cop que alguna de les fonts ornamentals que hi ha a la ciutat pateix una bretolada. Ha succeït també en aquesta mateixa font o a la de la rotonda dels Països Catalans quan treia aigua.