Girona arriba als 103.550 habitants empadronats i consolida un creixement sostingut des de l'any 2000 -només amb l'excepció del 2014, l'únic en què es van perdre veïns. Així, l'1 de gener d'enguany la ciutat registrava 1.698 ciutadans més que el mateix dia de 2019. Són dades de l'estudi del Padró Municipal d'Habitants, que fa una radiografia anual de la població.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirma en un comunicat que «continuarem treballant per garantir uns serveis públics de qualitat per a tothom, i un context econòmic dinàmic i modern per al nostre teixit productiu» per poder «continuar sumant nous gironins i gironines cada any».

338 empadronats més a La Sopa

El sector de la ciutat que ha guanyat més veïns i veïnes és el de Santa Eugènia, que en rep 434 de nous i n'acumula 9.809. El següent sector amb un increment més alt d'habitants és el Barri Vell, on pugen en 402 les persones al padró. Però d'aquestes, la majoria es corresponen a 338 nous sense sostre que el consistori ha empadronat aquest 2020 al centre d'acollida La Sopa.

En un any, el centre ha passat de tenir-hi registrades 779 persones sense llar a 1.117, un augment del 43%. El consistori hi empadrona aquest col·lectiu perquè pugui disposar d'una adreça per accedir a ajudes o serveis com pot ser la targeta sanitària. Malgrat això, fonts del consistori matisen que la xifra real «no és tan elevada» com marca el padró. Segons expliquen, els serveis socials analitzen cada cas regularment per actualitzar la llista i comprovar, per exemple, si aquestes persones segueixen vinculades a La Sopa, una tasca que s'ha vist endarrerida per l'augment de casos -a principis de 2016 només n'eren 154. A més, hi ha persones que hi consten que poden ser d'altres municipis i que no es troben a Girona.

Tornant als sectors de la ciutat, els que perden més residents són Montjuïc (-31) i Pedret (-23). Val a dir que la referència presa per aquestes dades són els sectors, una divisió que sovint no coincideix amb la dels barris. Així, per exemple, el sector de Sant Narcís només comprèn el seu nucli històric, i part del barri de les Pedreres queda dins el sector del Carme.

Santa Eugènia, el barri més dens

Els barris que concentren més habitants són l'Eixample amb 44.784 veïns i veïnes (un 43,2%) i Santa Eugènia amb 17.507 persones (16,9%). De fet, aquest últim barri és, de llarg, el més dens de la ciutat. Santa Eugènia té una densitat neta de prop de 760 habitants per cada hectàrea residencial, lluny del següent barri més dens, l'Eixample, amb 432.

Dades demogràfiques

Del total d'habitants, 53.618 són dones (un 51,78%) i 49.932 homes (un 48,22%). Per grups d'edat, hi ha 16.643 menors de 0 a 14 anys (16,07%), 70.513 persones de 15 a 64 anys (68,10%), i 16.394 majors de 65 anys (15,83%). L'informe també reflecteix que el 38,25% de la població empadronada va néixer a la ciutat de Girona, el 14,58% a la província de Girona, el 9,89% a la resta de Catalunya, l'11,97% a la resta d'Espanya i el 25,32% a l'estranger.

Les dades de l'estudi permeten obtenir els principals trets demogràfics de la població de Girona, així com difondre cartografia amb la distribució territorial de la població d'acord amb les sectoritzacions vigents (seccions censals, barris i sectors) i la seva densitat.

Cal tenir en compte que es tracta de resultats no oficials, per a l'obtenció dels quals s'utilitza el fitxer del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2020. El document, com és habitual, se sotmetrà a l'aprovació del ple del consistori durant el primer trimestre del 2021.