L'Ajuntament de Girona està elaborant una diagnosi de tots els centres educatius. L'objectiu és detectar les necessitats en el manteniment i conservació dels edificis per calendaritzar les actuacions. En aquesta avaluació es determinarà el nivell d'afectació tant pel que fa als treballs de pintura com actuacions de més rellevància. Un cop acabi aquest estudi es redactarà, s'organitzarà i s'iniciarà un pla per executar les obres.

En el marc d'aquesta diagnosi, el regidor d'Educació, Àdam Bertran, va iniciar un seguit de visites als centres educatius ja fa unes setmanes. La intenció és trobar-se amb els equips docents i directius per fer una valoració de les instal·lacions i captar les necessitats concretes de cada centre. «Apostem per activar la millora dels edificis escolars prioritzant una sèrie de reformes de manteniment que cal afrontar de forma urgent en els centres educatius», afirma. En aquest sentit, recorda que paral·lelament a la diagnosi, s'estan duent a terme actuacions com el canvi de tancaments de l'escola Migdia i Àgora i pintar l'escola Vila-roja i Verd.