L'Ajuntament de Girona està estudiant fer algunes modificacions a la polèmica reforma del carrer de la Creu. Seria sobretot per facilitar més punts de càrrega i descàrrega als transportistes i com millorar la visibilitat a les cruïlles que no tenen semàfor per als vehicles que volen accedir al vial.

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que properament s'ha de fer una reordenació de les zones amb contenidors (es traurien els de les fraccions per deixar-ne d'intel·ligents que ocupen menys) i això permetria guanyar espai per als transportistes. Històricament, els vehicles de transports de mercaderis i objectes aparcaven en doble fila aprofitant l'amplada de la calçada, feien el servei i marxaven, però, ara, amb la reducció de l'espai de circulació, aparquen on poden, a prop dels comerços i, en ocasions, en punts no autoritzats o que dificulten la moblitat de les persones o la visibilitat d'altres vehicles. També s'està estudiant, segons ha indicat Sureda, com se soluciona la visibilitat dels conductors que s'incorporen des de carrers perpendiculars si no hi ha semàfors que regulin la seva entrada a la Creu. Els cotxes que aparquen al carril autoritzat per aparcar al mig de la calçada provoquen manca de visió.