La nova ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals de Girona ha rebut 96 de propostes per mitjà d'un portal participatiu (31 de les quals són al·legacions perquè afecten el text de la normativa) i una dotzena més d'al·legacions entrades per registre d'entitats, particulars i grups municipals, algunes de les quals inclouen fins a una trentena de suggerències. El gossos potencialment perillosos, la taxa per tenir un gos o els espais per deixar córrer el gos són les tres temàtiques més repetitives en les al·legacions.

El text va aprovar inicialment el mes de febrer i s'aprovarà definitivament quan es resolguin totes les qüestions plantejades. Moltes són de particulars i també n'hi ha de dos grups de l'oposició (Guanyem i PSC), de l'Associació de Naturalistes de Girona, de l'entitat animalista Nova Eucària i l'Associació Lex Ànima, del col·legi d'avocats.

Un dels temes centrals de les al·legacions gira entorn dels gossos potencialment perillosos. Hi ha escrits on es demana que determinades races no formin part del llistat d'aquesta tipologia d'animal, altres que no se'ls obligui a portar determinats elements. El regidor de Medi Ambient, Martí Terés, ja ha indicat que estudiarà totes les al·legacions però que una normativa municipal no pot contradir una llei catalana o un reial decret estatal.

Sobre els gossos potencialment perillosos també hi ha peticions sobre què pot passar quan un policia es trobi amb un gos creuat i consideri que és potencialment perillós i que se li ha d'aplicar la normativa especifica per aquest tipus de cans. Per exemple, l'ordenança no permet que es puguin passejar dos gossos d'aquesta tipologia al mateix temps. Aquí inicialment entrarà en joc un informe veterinari que és el que determinarà si la mascota s'ha de catalogar d'aquesta tipologia o no. En les al·legacions es demana que s'especifiqui si el veterinari serà de lliure elecció i qui haurà de pagar aquest informe.

Taxa de 34 euros

Un altre dels aspectes que ha rebut diferents al·legacions és la taxa per tenir un gos. Ara mateix s'han de pagar 34 euros, una quantitat que l'any vinent serà la mateixa, ja que l'Ajuntament ha anunciat que no tocarà les taxes per l'any 2021, ja que preveu prorrogar-les. Algunes demanen eliminar la taxa, altres reduir-la i altres que els diners es vegin reflectits en serveis cap als propietaris dels gossos. A inicis de l'any 2019, hi havia, 3.285 gossos al cens oficial de l'Ajuntament.

Entre les al·legacions i propostes, hi ha també un grup nombrós que reclama més itineraris i espais per deixar córrer lliures els gossos. Aquest tema és un dels més presents al portal de participació que va obrir l'Ajuntament i que va tenir més de mil votacions en unes cinc setmanes. De fet, la petició per eliminar la prohibició d'entrada dels gossos als parcs o perquè es revisin les prohibicions provisionals d'accés a algunes zones de gespa van ser les dues amb més adeptes. El parc Central va ser l'indret més votat per acollir un nou parc tancat i el riu Onyar per convertir-se en un punt per habilitar la llera com espai d'esbarjo. La voluntat municipal és ampliar el nombre d'aquests espais a la ciutat -possiblement a la Devesa i a Germans Sàbat- i incrementar també els itineraris on es puguin portar els gossos deslligats. Altres peticions fan referència a la criança, l'ús de fonts, obligacions sanitàries, collars, dispensadors de bosses, l'ús d'ascensors i d'autobusos, entre d'altres. O l'obligatorietat de portar una ampolla d'aigua per abocar-la en les miccions.

També hi ha al·legacions que demanen accions per protegir la biodiversitat, ampliar els serveis de les persones amb animals de companyia i peticions perquè es tingui cura amb les colònies de gats perquè les que són incontrolades poden provocar greus afectacions sobre diferents grups de fauna com els amfibis, rèptils, aus i petits mamífers.