L'Ajuntament de Girona ha impulsat l'Espai de reflexió ètica en serveis d'intervenció social (ERESS). Es tracta d'una eina consultiva propera i fàcilment accessible pels professionals que aporta reflexió i recomanacions davant de casos o situacions que generin conflicte de caràcter ètic en l'àmbit dels serveis socials. La primera reunió va tenir lloc el passat 9 d'octubre.

"Amb la implementació d'aquest espai dins de l'Àrea de Drets Socials volem incidir en la millor qualitat dels serveis així com en la cura dels professionals i les persones ateses", ha afirmat la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi.

Els objectius són promoure la sensibilització i la formació en valors ètics als serveis; fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives en els serveis socials mitjançant l'elaboració de protocols, criteris i recomanacions; i col·laborar en l'educació sobre l'ètica en l'ús responsable dels serveis públics per la població.

Els ERESS es componen de professionals dels serveis socials i comunitaris que, voluntàriament i després d'una formació reglada en ètica aplicada a la intervenció social, es troben de manera sistemàtica per millorar la gestió i la intervenció en l'àmbit dels serveis socials. A Catalunya hi ha una cinquantena d'ERESS constituïts, ja sigui en administracions locals com en entitats del tercer sector i serveis específics. Els ERESS són reconeguts pel Departament de Treball Afers Socials i Famílies, i amb el suport del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.