14 de octubre de 2020
14.10.2020
L'Empordà

Girona rescindeix el contracte amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

Guanyem i el PSC reclamen saber quan s'iniciarà el nou model de gestió municipal del servei però el govern no vol "posar cap data"

15.10.2020 | 06:30
El ple, novament telemàtic.

El ple municipal de Girona va aprovar aquest dimarts, per unanimitat, la resolució del contracte amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) "per a la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable als municipis integrants del sistema de Girona, per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per l'entitat". Aquest és un pas necessari per tirar endavant l'anunciat futur nou model de gestió municipal de l'aigua.

No obstant, s'ordena a Agissa "la continuïtat en la prestació del servei pels temps indispensable per a la determinació i comunicació a la mateixa de l'ens o entitat que assumirà la prestació de l'esmentat servei per part de la Corporació municipal i realització de les diferents operacions i actuacions necessàries per l'assumpció pel nou ens o entitat la prestació del servei". En aquest punt, tant Guanyem com el PSC van reclamar alguna data que serveixi per saber quan entrarà en servei el nou model de gestió. Bea Esporrín (PSC) per exemple, va preguntar quan es considera "el temps imprescindible", tal com ho anomena el propi document.

El regidor de sostenibilitat, Martí Terés, va deixar clar que no pensava "posar cap data de termini sense els informes necessaris". Lluc Salellas (Guanyem) va lamentar que durant un any pràcticament no hi ha hagut reunions sobre aquest tema amb els grups de l'oposició, les entitats o els treballadors i que no se'ls hi havia facilitat cap informe ni s'havia fet cap aspecte participatiu. Terés va insistir en què no volia lliurar documents que "encara estan oberts" i que s'ha acordat un procés participatiu amb la UdG.

El document aprovat recorda que l'"incompliment de les obligacions essencials contractuals en matèria d'inversions derivades dels plans directors aprovats pel ple de la Corporació amb dates 12 de maig de 1992 i 14 de juliol de 1998 i de reposició dels diferents béns afectes a la prestació del servei en els termes disposat per la clàusula 8ena del plec de condicions per part de l'entitat mixta derivats de l'incompliment dels compromisos assumits pel soci privat Girona S.A. en quan a la gestió i explotació del servei i de la entitat mixta". Uns incompliments xifrats en uns deu milions d'euros.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook