Els jutjats d'instrucció de la capital de la província han patit els últims anys un augment de la càrrega de feina progressiu que l'any passat va acabar superant la mitjana catalana i espanyola. Segons la Memòria de l'Audiència de Girona del 2019, l'any va tancar amb uns dos mil ingressos per jutjat, pràcticament el doble del que està estipulat per llei.

Dels cinc jutjats de primera instància que hi ha a la ciutat, només el número tres (encarregat de resoldre clàusules abusives) va tancar amb xifres més baixes que l'any anterior, ja que durant sis mesos va estar reforçat per personal auxiliar -després d'anys col·lapsat- i va poder reduir les seves xifres. Concretament, va aconseguir ingressar un 32% menys.

El conjunt dels òrgans de primera instància sumen prop de 8.500 assumptes ingressats durant l'any passat, amb una mitjana de 1.700 ingressos per sobre de la catalana que és de 1.400 i l'espanyola de 1.560. La resolució de casos també va a l'alça i va superar els 8.700 assumptes, pràcticament un 10% més que l'any 2018. En aquest paràmetre, la mitjana de resolució és de 1.760 casos per davant dels 1.450 jutjats de primera instància espanyols 1.350 de Catalunya.

El paràmetre que més sobresurt de la resta és el de les sentències, amb una mitjana d'unes 670 resolucions en el cas gironí que dobla la catalana i queda molt lluny de la resta d'òrgans espanyols (402).

La càrrega de feina dels òrgans judicials de l'Estat es va fixar i estipular en un acord entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri de Justícia l'any 2018. Segons aquest acord, que es mesura per «mòduls d'entrada», els jutjats de primera instància poden assumir un màxim de 1.200 assumptes per magistrat i any, un paràmetre que els jutjats gironins superen de llarg (en el cas del número dos supera el 100% el llindar amb 2.408 ingressos computables pel mòdul).

Pel que fa al Jutjat Mercantil de Girona, que durant els últims anys ha superat de llarg els paràmetres estatals i de fet se situa a les primeres posicions del rànquing estatal, va tancar l'any superant en més d'un 190% la mitjana de sentències respecte de la mitjana estatal, i de més d'un 100% en el cas dels decrets. Aquest jutjat supera en més d'un 300% el llindar establert a l'acord de 2018, que és de 435 assumptes. L'informe xifra en 1.812 els assumptes ingressats, un fet que titlla d'«exagerat» i sosté que aquesta situació s'ha mantingut durant els últims anys i s'ha accentuat durant el 2019, i conclou que si no canvien les dades, caldrà un segon Jutjat Mercantil, ja que si no la resolució de conflictes es podria veure afectada.

Jutjat de Família, capítol a part

El Jutjat de Família (jutjat de primera instància 6) també mereix un «capítol a part», ja que fa anys que supera el «límit» amb acumulacions d'un 200% de càrrega. L'octubre passat es va fixar per aquest setembre la creació d'un segon jutjat de família (Primera Instància 7 de Girona) després d'anys d'espera i inconcreció, que pretén alleugerir les xifres encara sobrecarregades d'aquest òrgan uniprovincial. La previsió és que el nou jutjat, que se situarà a l'avinguda de Ramon Folch, on ara hi ha el Jutjat Mercantil, es posi en funcionament el dia 30 d'aquest mes. Pel que fa al Mercantil, es traslladarà a l'edifici on s'allotja l'Audiència, a la plaça Josep Maria Lidón Corbí.

Aquest jutjat va tancar l'any amb una disminució de feina d'un 20% respecte de l'any 2018 però així i tot segueix superant un 90% el llindar estipulat de 1.323 assumptes per any, situant-se molt per damunt de la mitjana estatal. De fet, l'any 2016 el president de l'Audiència, Fernando Lacaba, va arribar a demanar disculpes a la ciutadania pel col·lapse i la llarga espera a la qual havien de fer front els demandants.